Tudományok - 40101 db

A valódi neuronok jeleket összegeznek és akkor tüzelnek, ha ezek túllépnek egy adott szintet. De a jeleknek mennyire kell egyszerre érkezniük?

Teljesen valós idejű összeadás van, azaz simán összeadódnak a spike-ok alakjai, azaz lényegében a spike szélessége határozza meg nagyságrendileg azt az időablakot, amiben az összegzett jeleknek túl kell lépniük a trasholdot? vagy a szóban forgó időablak ennél nagyobb, és a sejt akkor is tüzel, ha régebbi spike hozzájárulásával lépi túl a tresholdot? azaz van valami összegződés és lecsengés a háttérben? valamilyen látens változóé, akármi is legyen az
gyakorikerdesek.hu

Hogy kell ezt megoldani? (sinus, kosinus, tangens)

a href='#' title='Ha bejelentkezel, a link kattinthatóvá válik' onclick='alert("A link bejelentkezés után lesz kattintható."); return false;'>[link]
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kétismeretlenes egyenletrendszert biztosan oldottatok már meg, de megoldom, hogy lásd: tan(31°)=h/x tan(22°)=h/(x+500) Számológéppel kiszámoljuk a tangenseket (ügyeljünk rá, hogy a számológép DEG-ben legyen): 0, 600860619=h/x 0, 404026225=h/(x+500) Az elsõ egyenletben szorzunk x-szel, így 0, 600860619x=h, ezt írjuk be h helyére a második egyenletben: 0, 404026225=0, 600860619x/(x+500) /*(x+500) 202, 0131129+0, 404026225x=0, 600860619x /-0, 404026225x 202, 0131129=0, 196834393x /:0, 196834393 1026, 31=x, ebbõl már z is kiszámolható: z=1526, 31 x értékét kell beírnunk a kifejezett egyenletbe: h=0, 600860619*1026, 31=~616, 67m magas a hegy.
A kérdező hozzászólása: Köszi!
A kérdező hozzászólása: De azt hogyan? Eddig még mindig csak egy ismeretlenes volt.
Igen, két ismeretlennek kell lennie: tan(31°)=h/x tan(22°)=h/(x+500) Kétismeretlenes egyenletrendszer, megoldod.
Kotangens
Fölösleges cifrázni. Egy ismert adat van, amire felírható, hogy z - x = 500 Ezek kifejezhetõk a következõ módon z = h/tgß = h*ctgß x = h/tgα = h*ctgα Behelyettesítve z elsõ összefüggésbe h*ctgß - h*ctgα = 500 h-t kiemelve h(ctgß - ctgα) = 500 ebbõl h = 500/(ctgß - ctgα) ======

Vannak itt sumer-magyarológusok?

Eszembe jutott, hogy a sumer/magyar kérdés eldöntéséhez ki lehetne próbálni, vajon a sumer szövegeket magyarul értelmezni tudó szakértők ugyanarra a megfejtésre jutnak-e egy sumer felirat értelmezésében. Úgy olvastam, hasonló módszert alkalmaztak az ékírás megfejtett mivoltának bizonyítására a 19. században, ti. ugyanazt a szöveget elküldték több tudósnak is, és utána összevetették az eredményeket.
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
Két idióta egymástól függetlenül nem fog ugyanarra az eredményre jutni.
Én olvastam Badinyi pár könyvét, de nem akarok állást foglalni és sumerül sem tudok :S De tehetünk egy próbát!
Badinyi egy barom. A sumer nyelv kiejtését nem ismerjük.

Valaki aki érti a matekot, és rá ér az tudna kicsit segíteni?

Számtani és mértani sorozatokról lenne szó..
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
Itt is arról van szó: [link]

Mi a kísérlet magyarázata, megoldása? (emelt kémia érettségi)

11. Három kémcsőben – ismeretlen sorrendben – szilárd nátrium-karbonát,
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
A kérdező hozzászólása: Nagyon köszönöm a gyors választ! :)
A kérdező hozzászólása: Esetleg tudnál valami forrást adni? köszi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Vízben mind a 3 anyag, víztisztán oldódik. Az indikátorpapír kémhatás-kimutatásra szolgál. A fenti sók vizes oldata különbözõ kémhatású, lévén a karbonátionok és az alumíniumionok hidrolizálnak. A nátrium-klorid-oldat semleges kémhatású, lévén sem a kloridon, sem a nátriumion nem lép a vízzel olyan kölcsönhatásba, mely a hidroxidionok és oxóniumionok közötti egyensúlyt befolyásolná. A nátrium-karbonát vizes oldata lúgos kémhatású (mosószóda néven ezért használták, használják mosásra a vízlágyítóhatása mellett). A karbonátion egyensúlyi reakcióban protonálódik vízzel szemben, mely hidroxidionokat eredményez. CO3^2- + H2O = HCO3^- + OH- (A második protonálódás gyakorlatilag már nem játszódik le, vagyis H2CO3 gyakorlatilag nem keletkezik; ezt a szóbelin akár a savállandók/protonálódási állanók prezentálásával félkvantitatív módon alá is lehet támasztani.) Az alumínium-szulfát vizes oldata savas kémhatású. Az alumíniumionok vizes közegben 6 H2O molekulát koordinálnak maguk köré (hexaakva-aluminát-komplex), mely komplex vízzel szemben savként viselkedik, növelve így az oldat egyensúlyi oxóniumion koncentrációját. [Al(H2O)6]3+ + H2O = [Al(H2O)5(OH)]2+ + H3O+ . Az indikátorpapír minõségétõl (pl. gyártmány) függõen a különbözõ kémhatásokat különbözõ színnel fogja mutatni, hiszen. Pl. univerzál-indikátorpapír: piros/sárga ~ savas, zöld ~ semleges, kék/lila ~ lúgos.
A helyes válasz az A.
:) Ez a fejembõl született... Az emelt kémia érettségin alkalmazni kell minden olyan tudást amit az ember -optimális esetben- 2-3 évnyi kémiatanulással összeszedett. Ebben a tételben a szerves kémián kívül gyakorlatilag bármi mást el lehet sütni, a vízion-szorzattól a szervetlen vegyületekig bármit.

kérdésre adott válaszok
A legtöbb jobbkezes inkább az óramutató járásával ellentétes irányban rajzol köröket, és az épületeket is ebben az irányban járják körbe. [link] Innen eredhetett.
Ha elolvastad volna a Wiki-s linket (nem én írtam), akkor kaptál volna magyarázatot pl. az óra forgásirány <- napóra mutatás iránya, mint eredetre és a szögeknél pedig a navigációból eredetre is. #6-os: Érdemes elõbb olvasni, utána morogni. :-)
A hozzászólók valóban nagy képzelõtehetséggel bírnak... 5 -õs felfelé, a jobbkezes rajza, ....??? De valós magyarázatot senki nem adott !
A szögeket többnyire úgy rajzoljuk fel, hogy az egyik száruk közel vízszintes, a másik szárukat pedig felfelé mérjük fel. A számegyenesen jobbra vagy felfelé nõnek a számok. A koordináta-rendszert is így szokás felrajzolni, ami a számok és a tér képzetének kapcsolatán múlik. Ezek után logikus az óramutató járásával ellentétes irányt pozitívnak tekinteni.
NA ez jó volt...hát olvassad te is el a 4-est. Én is jobbkezes vagyok de nem úgy rajzolok..például..de a navigációról is jó lenne tájékozódnod!
Mert a tudományok a Föld északi félgömbjén található kultúrákban alakultak ki (illetve onnan terjedtek el). Északról nézve ez a Fõld forgásiránya, a bolygók keringési iránya a Naprendszerben, a Galaxis forgásiránya, &c... Az óramutató iránya pedig azért ezzel ellentétes, mert az északi féltekén a napóra árnyéka is ebben az irányban halad és az elsõ mechanikus óráknak az volt a mintája.
Mert a matematikában a szögeknél is az a pozitív irány. ( lásd szögfüggvények értelmezése) De ne kérdezz tovább ilyeneket, megállapodás és kész!
A kérdező hozzászólása: Mi az hogy a matematikába is ez a pozitív irány? Amugy kik állapodtak meg ebben?
A matematika mûvelõi. Ez ugyanolyan dolog, minthogy az óramutató foroghatna a másik irányba is, de mégsem arra megy, mert annak idején így terjedt el, vagy például a matematikánál maradva az, hogy az 5-ös számjegyet mindig fölfelé kerekítjük, és nem le. Nincs semmilyen logikus oka, egyszerûen csak az egyértelmûség kedvéért megegyeztek benne, hogy a késõbbiekben ne legyen belõle félreértés.

Hogyan kell az ilyen típusú feladatokat megoldani?

Lim x->-1 sin(x^+x)/(x+1)
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
A kérdező hozzászólása: Limes x tart -1-hez: sin(x^+x)/(x+1)
Nem. \lim\limits_{x\rightarrow-1}\frac{\sin(x^2+x)}{x+1} lenne az?
A kérdező hozzászólása: (sin(x^+x))/(x+1) Így már jobb?
Ezzel nem tudok mit kezdeni: (x^+x)
Ennek fuss neki még egyszer. Azt is jó lenne tudni, hogy a szinuszba az egész beletartozik, vagy csak a /-jelig?

kérdésre adott válaszok
Nem biztos, hogy az iskolai tananyagot lehetne így tanítani.

Tudnátok segíteni a kémia háziban? (Normális válaszokat, tehát nagyon kérlek benneteket ne baromkodjatok! )

A metánnak, az etilénnek (eténnek) és az acetilénnek kell a:
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
A metán alkán, az etén alkén, az acetilén alkin. Mindhárom molekula apoláris tekintve, hogy viszonylag szabályos szerkezetûek (metán: tetraéder, etén: síkháromszög (kicsit torzult a kettõs kötés miatt), etin: lineáris). A metánban csak egyszeres kovalens kötések vannak, az eténben a két szénatom között egy kétszeres kovalens kötés (amibõl egy szigma és egy pí), az etinben pedig egy háromszoros kovalens kötés (amibõl egy szigma és két pí). Molekularácsban kristályosodnak.
A kérdező hozzászólása: Kösz.

Valaki elmondaná a tapasztalatokat légyszi?

Tölts egy lábosba 2dl csapvizet! Forrald el félig és a forralt víz maradékát öntsd át egy másik lábosba!az üres edény lehűlése után tapogasd meg a belső oldalát!az ántöntött forrald el teljesen, és vizsgáld meg most is a kihűlt edény oldalát!
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
Úgy látom, kénytelen leszel magad elvégezni a kísérletet... Eddig mi akadályozott meg ebben? Lábas nincs otthon, vagy víz? :D