Tudományok - 40101 db

A valódi neuronok jeleket összegeznek és akkor tüzelnek, ha ezek túllépnek egy adott szintet. De a jeleknek mennyire kell egyszerre érkezniük?

Teljesen valós idejű összeadás van, azaz simán összeadódnak a spike-ok alakjai, azaz lényegében a spike szélessége határozza meg nagyságrendileg azt az időablakot, amiben az összegzett jeleknek túl kell lépniük a trasholdot? vagy a szóban forgó időablak ennél nagyobb, és a sejt akkor is tüzel, ha régebbi spike hozzájárulásával lépi túl a tresholdot? azaz van valami összegződés és lecsengés a háttérben? valamilyen látens változóé, akármi is legyen az
gyakorikerdesek.hu

Hogy kell ezt megoldani? (sinus, kosinus, tangens)

a href='#' title='Ha bejelentkezel, a link kattinthatóvá válik' onclick='alert("A link bejelentkezés után lesz kattintható."); return false;'>[link]
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
A kérdező hozzászólása: Köszi!
Fölösleges cifrázni. Egy ismert adat van, amire felírható, hogy z - x = 500 Ezek kifejezhetõk a következõ módon z = h/tgß = h*ctgß x = h/tgα = h*ctgα Behelyettesítve z elsõ összefüggésbe h*ctgß - h*ctgα = 500 h-t kiemelve h(ctgß - ctgα) = 500 ebbõl h = 500/(ctgß - ctgα) ======
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kétismeretlenes egyenletrendszert biztosan oldottatok már meg, de megoldom, hogy lásd: tan(31°)=h/x tan(22°)=h/(x+500) Számológéppel kiszámoljuk a tangenseket (ügyeljünk rá, hogy a számológép DEG-ben legyen): 0, 600860619=h/x 0, 404026225=h/(x+500) Az elsõ egyenletben szorzunk x-szel, így 0, 600860619x=h, ezt írjuk be h helyére a második egyenletben: 0, 404026225=0, 600860619x/(x+500) /*(x+500) 202, 0131129+0, 404026225x=0, 600860619x /-0, 404026225x 202, 0131129=0, 196834393x /:0, 196834393 1026, 31=x, ebbõl már z is kiszámolható: z=1526, 31 x értékét kell beírnunk a kifejezett egyenletbe: h=0, 600860619*1026, 31=~616, 67m magas a hegy.
A kérdező hozzászólása: De azt hogyan? Eddig még mindig csak egy ismeretlenes volt.
Kotangens
Igen, két ismeretlennek kell lennie: tan(31°)=h/x tan(22°)=h/(x+500) Kétismeretlenes egyenletrendszer, megoldod.

Vannak itt sumer-magyarológusok?

Eszembe jutott, hogy a sumer/magyar kérdés eldöntéséhez ki lehetne próbálni, vajon a sumer szövegeket magyarul értelmezni tudó szakértők ugyanarra a megfejtésre jutnak-e egy sumer felirat értelmezésében. Úgy olvastam, hasonló módszert alkalmaztak az ékírás megfejtett mivoltának bizonyítására a 19. században, ti. ugyanazt a szöveget elküldték több tudósnak is, és utána összevetették az eredményeket.
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
Én olvastam Badinyi pár könyvét, de nem akarok állást foglalni és sumerül sem tudok :S De tehetünk egy próbát!
Két idióta egymástól függetlenül nem fog ugyanarra az eredményre jutni.
Badinyi egy barom. A sumer nyelv kiejtését nem ismerjük.

Valaki aki érti a matekot, és rá ér az tudna kicsit segíteni?

Számtani és mértani sorozatokról lenne szó..
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
Itt is arról van szó: [link]

Mi a kísérlet magyarázata, megoldása? (emelt kémia érettségi)

11. Három kémcsőben – ismeretlen sorrendben – szilárd nátrium-karbonát,
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
A kérdező hozzászólása: Esetleg tudnál valami forrást adni? köszi
A helyes válasz az A.
A kérdező hozzászólása: Nagyon köszönöm a gyors választ! :)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Vízben mind a 3 anyag, víztisztán oldódik. Az indikátorpapír kémhatás-kimutatásra szolgál. A fenti sók vizes oldata különbözõ kémhatású, lévén a karbonátionok és az alumíniumionok hidrolizálnak. A nátrium-klorid-oldat semleges kémhatású, lévén sem a kloridon, sem a nátriumion nem lép a vízzel olyan kölcsönhatásba, mely a hidroxidionok és oxóniumionok közötti egyensúlyt befolyásolná. A nátrium-karbonát vizes oldata lúgos kémhatású (mosószóda néven ezért használták, használják mosásra a vízlágyítóhatása mellett). A karbonátion egyensúlyi reakcióban protonálódik vízzel szemben, mely hidroxidionokat eredményez. CO3^2- + H2O = HCO3^- + OH- (A második protonálódás gyakorlatilag már nem játszódik le, vagyis H2CO3 gyakorlatilag nem keletkezik; ezt a szóbelin akár a savállandók/protonálódási állanók prezentálásával félkvantitatív módon alá is lehet támasztani.) Az alumínium-szulfát vizes oldata savas kémhatású. Az alumíniumionok vizes közegben 6 H2O molekulát koordinálnak maguk köré (hexaakva-aluminát-komplex), mely komplex vízzel szemben savként viselkedik, növelve így az oldat egyensúlyi oxóniumion koncentrációját. [Al(H2O)6]3+ + H2O = [Al(H2O)5(OH)]2+ + H3O+ . Az indikátorpapír minõségétõl (pl. gyártmány) függõen a különbözõ kémhatásokat különbözõ színnel fogja mutatni, hiszen. Pl. univerzál-indikátorpapír: piros/sárga ~ savas, zöld ~ semleges, kék/lila ~ lúgos.
:) Ez a fejembõl született... Az emelt kémia érettségin alkalmazni kell minden olyan tudást amit az ember -optimális esetben- 2-3 évnyi kémiatanulással összeszedett. Ebben a tételben a szerves kémián kívül gyakorlatilag bármi mást el lehet sütni, a vízion-szorzattól a szervetlen vegyületekig bármit.

kérdésre adott válaszok
A legtöbb jobbkezes inkább az óramutató járásával ellentétes irányban rajzol köröket, és az épületeket is ebben az irányban járják körbe. [link] Innen eredhetett.
NA ez jó volt...hát olvassad te is el a 4-est. Én is jobbkezes vagyok de nem úgy rajzolok..például..de a navigációról is jó lenne tájékozódnod!
Ha elolvastad volna a Wiki-s linket (nem én írtam), akkor kaptál volna magyarázatot pl. az óra forgásirány <- napóra mutatás iránya, mint eredetre és a szögeknél pedig a navigációból eredetre is. #6-os: Érdemes elõbb olvasni, utána morogni. :-)
A szögeket többnyire úgy rajzoljuk fel, hogy az egyik száruk közel vízszintes, a másik szárukat pedig felfelé mérjük fel. A számegyenesen jobbra vagy felfelé nõnek a számok. A koordináta-rendszert is így szokás felrajzolni, ami a számok és a tér képzetének kapcsolatán múlik. Ezek után logikus az óramutató járásával ellentétes irányt pozitívnak tekinteni.
A hozzászólók valóban nagy képzelõtehetséggel bírnak... 5 -õs felfelé, a jobbkezes rajza, ....??? De valós magyarázatot senki nem adott !
A matematika mûvelõi. Ez ugyanolyan dolog, minthogy az óramutató foroghatna a másik irányba is, de mégsem arra megy, mert annak idején így terjedt el, vagy például a matematikánál maradva az, hogy az 5-ös számjegyet mindig fölfelé kerekítjük, és nem le. Nincs semmilyen logikus oka, egyszerûen csak az egyértelmûség kedvéért megegyeztek benne, hogy a késõbbiekben ne legyen belõle félreértés.
A kérdező hozzászólása: Mi az hogy a matematikába is ez a pozitív irány? Amugy kik állapodtak meg ebben?
Mert a tudományok a Föld északi félgömbjén található kultúrákban alakultak ki (illetve onnan terjedtek el). Északról nézve ez a Fõld forgásiránya, a bolygók keringési iránya a Naprendszerben, a Galaxis forgásiránya, &c... Az óramutató iránya pedig azért ezzel ellentétes, mert az északi féltekén a napóra árnyéka is ebben az irányban halad és az elsõ mechanikus óráknak az volt a mintája.
Mert a matematikában a szögeknél is az a pozitív irány. ( lásd szögfüggvények értelmezése) De ne kérdezz tovább ilyeneket, megállapodás és kész!

Hogyan kell az ilyen típusú feladatokat megoldani?

Lim x->-1 sin(x^+x)/(x+1)
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
A kérdező hozzászólása: Limes x tart -1-hez: sin(x^+x)/(x+1)
Ennek fuss neki még egyszer. Azt is jó lenne tudni, hogy a szinuszba az egész beletartozik, vagy csak a /-jelig?
Ezzel nem tudok mit kezdeni: (x^+x)
Nem. \lim\limits_{x\rightarrow-1}\frac{\sin(x^2+x)}{x+1} lenne az?
A kérdező hozzászólása: (sin(x^+x))/(x+1) Így már jobb?

kérdésre adott válaszok
Nem biztos, hogy az iskolai tananyagot lehetne így tanítani.

Tudnátok segíteni a kémia háziban? (Normális válaszokat, tehát nagyon kérlek benneteket ne baromkodjatok! )

A metánnak, az etilénnek (eténnek) és az acetilénnek kell a:
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
A kérdező hozzászólása: Kösz.
A metán alkán, az etén alkén, az acetilén alkin. Mindhárom molekula apoláris tekintve, hogy viszonylag szabályos szerkezetûek (metán: tetraéder, etén: síkháromszög (kicsit torzult a kettõs kötés miatt), etin: lineáris). A metánban csak egyszeres kovalens kötések vannak, az eténben a két szénatom között egy kétszeres kovalens kötés (amibõl egy szigma és egy pí), az etinben pedig egy háromszoros kovalens kötés (amibõl egy szigma és két pí). Molekularácsban kristályosodnak.

Valaki elmondaná a tapasztalatokat légyszi?

Tölts egy lábosba 2dl csapvizet! Forrald el félig és a forralt víz maradékát öntsd át egy másik lábosba!az üres edény lehűlése után tapogasd meg a belső oldalát!az ántöntött forrald el teljesen, és vizsgáld meg most is a kihűlt edény oldalát!
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
Úgy látom, kénytelen leszel magad elvégezni a kísérletet... Eddig mi akadályozott meg ebben? Lábas nincs otthon, vagy víz? :D