Találatok: Miben különbözik református vallás a (2 db)

Az evangélikus vallás a katolikushoz vagy a reformátushoz áll közelebb? Miben különböznek ők, mint a másik kettő?

gyakorikerdesek.hu

Legjobb: Egy evangélikus ismerõsöm mondja mindig, hogy neki milyen jó, mert félúton van a katolikus és a református között. Viszont én úgy gondolom, hogy a reformátushoz közelebb áll. Azért a katolikusok felé nagyobb "szakadások" vannak.

kérdésre adott válaszok
5-ös és 7-es sok jót írt, de a kereszteletenül meghalt csecsemõk meghalt csecsemõk elkárhozását a katolikusok nem tanítják, egyébként jót írtak. Fontos még, hogy sem az evangélikusoknak, sem a reformátusoknak nincs egy vezetõjük. És egyiküknél sincs fülbegyónás.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm, ez érdekes!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm Péter, most is sok mindent megtudtam!
A 2. választ szeretném némileg korrigálni: a református felekezet Kálvinhoz, míg az evangélikus Lutherhez köthetõ (és nem fordítva!). Egyébként valóban liturgiáját tekintve az evangélikusok inkább a katolikus gyakorlatot követik, viszont dogmatikájukat tekintve a reformátushoz állnak közelebb. Az egyetlen lényeges tanításbeli különbség az úrvacsoráról szóló tanításban van: az evangélikusok szerint az úrvacsorában bár titokzatos módon, de valóságosan is jelen van Krisztus, míg a református dogmatika szerint az úrvacsora emlékvacsora, amelyben Krisztus kereszthalálára emlékezünk, és abban Krisztus a Szentlélek által van jelen. Egy református lelkipásztor
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a szakszerû választ!
Liturgiában a katolikushoz, hitvallásban talán a református hoz. Lényegi különbség az úrvacsoráról való felfogásban van a vallások között, de ha bemész ezekbe a templomokba is óriási a különbség. A reformátusoknál nincs kereszt, semmiféle szent vagy istenszobor. Ez az evangélikusnak még belefér. A katolikusnak "kötelezõ". Az úrvacsoráról való felfogást pedig nem tudom most fejbõl, de keress rá google-ban, biztos kidobja.
Egy evangélikus ismerõsöm mondja mindig, hogy neki milyen jó, mert félúton van a katolikus és a református között. Viszont én úgy gondolom, hogy a reformátushoz közelebb áll. Azért a katolikusok felé nagyobb "szakadások" vannak.
Ha jól tudom, a katolikus felekezet a pápa híve. A pápától két ág kezdett eltávolodni a 16. század körül: A kálvinista protestánsok (ennek egy ága az evangelizmus) és a Luther Márton féle reformátusok. Ilyen értelemben a reformátushoz áll közelebb.

Miben különbözik a református vallás a katolikus vallástól?

gyakorikerdesek.hu

Legjobb: a református lelkészek megházasodhatnak, a katolikus papokat köti a cölibátus-kívülállónak ez a legszembetûnõbb amúgy javaslom a netet, rengeteg honlapot találsz a témában

kérdésre adott válaszok
Igaz mint, és a net jó forrás: reformatus.hu pl. Ja, és mindkettõ a keresztény VALLÁShoz tartozik. A katolikus, református, evangélikus, baptista, stb tehát nem önálló vallás, hanem FELEKEZET!
Szinte mindenben. :) A reformátusok (és a legtöbb protestáns felekezet) csak a Bibliát veszik alapul a tanításukban, így nincs náluk Szûz Mária, se szentek stb. Nyilván ebbõl következik, h. egész más az istentiszteleti rendjük meg a többi külsõség. (A Biblia pl. éppen hogy arról ír, h. a pap lehetõleg legyen nõs.) Nem hiszem, h. hivatalosan lazábbak lennének.
A református vallás talán egy picivel kötetlenebb a katolikushoz képest. Ez az egyik, például.
a református lelkészek megházasodhatnak, a katolikus papokat köti a cölibátus-kívülállónak ez a legszembetûnõbb amúgy javaslom a netet, rengeteg honlapot találsz a témában
itt találsz egy viszonylag közérthetõ összehasonlítást a katolikus és a református hitre vonatkozólag: evangeliumiprotestans.hu üdv. Boni
Olvasd el a Heidelbergi kátét, és a II. Helvét hitvallást. Utána menj be egy katolikus templomba, és meglátod a különbséget. Olyan hosszú lenne a felsorolás, hogy nem férne ide. De ha csak egy bibliád van, azt olvasd el alaposan, menj be ismét a katolikus templomba, és megint meglátod a különbséget. A katolikus egyház az egyházi hagyományt egy szintre emelte a bibliával, sõt... a gyakorlatban teljesen fölé helyezte. Többet jelent egy pápai kijelentés, jobban engedelmeskednek neki, mint Jézusnak. Ám nehogy azt hidd, hogy a reformátusoknál rendben van minden. A közelmúltig papíron rendben volt, majd aláírták az ökumenikus chartát, így õk is elárulták Istent. Ebben közösek a katolikusokkal. Mindkettõre jellemzõ az egyházi hierarchia, az állami támogatás elfogadása, sõt kikövetelése - amelyek teljesen bibliaellenesek.
Abban hogz a reformatusok mindent megreformaltak.