Kultúra és közösség -Valláskritika - 2447 db

Ki a legnagyobb szemfényvesztő?

Copperfield, Dynamo vagy Jézus?
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); „Már pedig az események úgy alakulnak, ahogy a teremtõ akarta, és akarja.De az emberek nem veszik észre, ami nagyon nagy baj.” NEKED. :) „A Fõnököd, Sátán a legnagyobb szemfényvesztõ, aki még a karácsonyt is képes volt "keresztényi" csomagolásban elhitetni az emberekkel s amíg az emberek buliznak elfelejtik, arra a három napra, hogy halálra vannak ítélve.” Na figyi, én nem nagyon hiszem hogy van Isten, de ha lenne, szerintem ugyancsak lesz.... tesz rá, hogy miben hiszel, milyen ünnepeid vannak, stb. Szerintem nem olyan égbekiáltó bûn, hogy az ember ilyenkor találkozik a rokonaival, jókat esznek, beszélgetnek. Ha szerinted igen, csak sajnálni tudlak. A halálra ítélésre meg megint az tudom csak mondani, hogy mindenki halálra van ítélve, mert egyszer, ugye, meghalunk. És nincs tovább. Úgyhogy nekem ez nem tûnik túl nagy fenyegetésnek, hogy halott halott leszek. „Ügyesen leszoktatta az embereket a gondolkodásról." Ki? Mi? Akkor én most nem is gondokozok? Szerintem meg de.... "Annyi vallást létre hozott, hogy már az emberek ebben is a bõség zavarában vannak, és nem látnak az orruknál tovább.” Csak tudod az a gond, hogy a másik 1000 felekezet is azt mondja, hogy náluk van a tuti. Én kirúgnám Isten reklámszakemberét, az biztos. „Filoszmen, a tanítványai nem megalapozták hanem leírták Jézus szavait, kérlek ha már provokálsz legalább ezekkel a dolgokkal legyél tisztában...” :O. Máskor meg „Isteni sugallatra” íródott. Akkor most mi van? „És mi vagyunk "sajnálatra méltók" „ IGEN. :) „Ezeknek az embereknek nincs se élet céljuk sem értelmes elõre látásuk. Õ szerintük az élet ebbõl áll: megszületni tanulni dolgozni, gyereket nevelni meghalni.” Ne általánosíts. Igen, megszületünk, élünk, meghalunk, de az életünk, tudod, lehet tartalmas. Persze akinek nem olyan az életfelfogása, mint Neked, az már egybõl céltalan, meg értelmetlen. Persze-persze.
De valójában a kultuszt a tanítványai alapozták meg, akik minden szavát elhitték, mint a messzirõl jött embernek.
Jehova!
Nem tudnám megmondani, hogy ki volt a legnagyobb szemfényvesztõ, azt azonban tudom hogy Jézus nem szemfényvesztõ volt. Õrá vonatkozóan maradnék a Megváltó elnevezés mellet mert ez illik rá a leginkább. Engedd meg, hogy elmagyarázzam: Názáreti Jézus feladatának tekintette az emberek (ön-)tudatának javítását, felemelését arra a színvonalra amelyen kezükbe vehetik saját szellemi fejlõdésüket. Ebben az értelemben tökéletesen illik rá a Megváltó elnevezés. Csodatettei, melyekrõl te is azt gondolod hogy szemfényvesztés, vagyis az érzékszervek félrevezetése volt, egy szilárd törvényen alapulnak. Egy magasabb rendû természeti törvényen, amely minden más törvényt alkalomadtán felülír, és egy ilyen alkalom egy értelmes lény mint az ember, tökéletes utasítása.
Vidiripi dexter_morgan! Hello! :D filoszmen! "Úgy tudták becsapni, ahogy manapság a szektások becsapják a köréjük gyûlt embereket." Az oké hogy az embereket megvezetik. De azt nem tudom felfogni hogy a tanítványokat hogyan hitette el hogy ha az egész egy nagy hazugság? Tehát azokat az embereket akik vele élték az életét akik tõle várták a vezetést akik ott voltak vele szinte végig. Azokat hogyan tudta becsapni? S nem akárhogyan ha nem úgy hogy ezek a tanítványok mind erõszakos halált haltak kivéve Jánost. Tehát erõszakos halál és egyikõjük sem mondta azt hogy ez az egész egy hazugság. Pedig államilag üldözték õket. Volt olyan apostol akit megköveztek , fejjel lefelé megfeszítettek , agyonvertek de olyan is volt akit megégettek. Tényleg ilyen csúcs szuper emberek voltak hogy hát ez az egész egy hazugság de mi akkor sem áruljuk el a hazugságot inkább beledöglünk. Égettem már meg az ujjamat az is iszonyúan tud fájni. De mi van akkor ha élve égetnek el abban inkább nem is gondolok bele. Nem túl nagy ár ez egy hazugságért? De inkább az a megdöbbentõ hogy egyikõjük sem tört meg.
A vallásos szent könyvek írói. A Bilbia, Korán, Védák, Aveszta, és egyéb vallások iratainak alkotói.
vidripi Úgy tudták becsapni, ahogy manapság a szektások becsapják a köréjük gyûlt embereket. Az utóbbi 50 évben sokan meghaltak, merr a vezetõ azt mondta nekik, eljön a világvége, de õk túlélik, ha mérget isznak, magukra gyújtják a templomot..Amerikában nem egy ilyen eset volt, meg persze máshol is. Ha van egy karizmatikus vezetõ, annak minden szavát elhiszik, tudhatnád a történelembõl.
Vidiripi "Én nem ismerem az írásokat? Én az igazságot ismerem! Az igazság az, hogy jézus egyik szavával ütötte a másikat! Nem volt több, mint egy közönséges ember, aki ámította a gyenge, szegény embereket! Szimplán kihasználta a szeretet utáni vágyat, ami minden emberben megvan, ezzel maga köré építve egy kultuszt." Ha ismered az igazságot akkor mond el nekem hogy mire ment ezzel a személyi kultusszal? Azt te is elismered hogy létezõ személyvolt. Amikor elfogták a követõi miért nem szabadították ki? "Egyértelmû, hogy jézus egy hazug és csaló ember volt. Valójában nem tett csodákat, nem gyógyított és nem is támadt fel. Ez mind csak trükk volt, hogy a hiszékeny és szeretethiányos embereket elámítsa és birkákká tegye. Rájött jézus, hogy mi az, amiben hinni tudnak az emberek, megfûszerezve azzal, hogy kihasználta az emberek gyengeségeit." S ahol nem létezett a kereszténység azokkal a helyekkel mi a helyzet? filoszmen! "De valójában a kultuszt a tanítványai alapozták meg, akik minden szavát elhitték, mint a messzirõl jött embernek." De hogyan tudta becsapni a tanítványait? A másik dolog meg az hogy egy kultuszért miért adták az életüket a tanítványok? Mi volt az értelme?
Tévedés Kedves Súr. A Fõnököd, Sátán a legnagyobb szemfényvesztõ, aki még a karácsonyt is képes volt "keresztényi" csomagolásban elhitetni az emberekkel s amíg az emberek buliznak elfelejtik, arra a három napra, hogy halálra vannak ítélve. Ügyesen leszoktatta az embereket a gondolkodásról. Annyi vallást létre hozott, hogy már az emberek ebben is a bõség zavarában vannak, és nem látnak az orruknál tovább. S mindegyik vallás szépen igazodik az emberek kényelméhez, felfogásához. Mint a közértben: Lehet válogatni, legyél ilyen vagy olyan... Ez a vallás ezt tiltja? Akkor menj oda ahol nem tiltja.... De hogy a Teremtõ tiltja és nem a vallás az el sem jut a tudatáig, mert azt tanítják nekik, hogy minden vallás egy Isten szolgál. Pedig meg mondta Jézus is, hogy ez nem igaz...
Vidiripi "Itt a bizonyíték! Leleplezték jézus trükkjeit!" Éljen akkor nem lesz több vakember a világon. :D
Amíg nem tudod bizonyítani, hogy Jézus szemfényvesztõ volt, addig a kérdésed hazugság. (Copperfield szemfényvesztését lehet bizonyítani.)
Kedves 5-ös válaszoló. szemlátomást nem vagy tudatában annak amit beszélsz, mivel nem ismered az írásokat. Jézus nem a szó szerinti épületre gondolt, Hanem ha tovább olvasnád a verseket: (János 2:21) 21 Õ azonban testének templomáról beszélt. Vagy is a haláláról: Egyébként ha akarta volna, és szó szerint gondolta volna az sem okozott volna naki fejtörést, hiszen sokkal nagyobb dolgokat vitt véghez Atyja segítségével mint holmi emberi építmény felépítése, A magyarázat: A. T. Robertson a Word Pictures in the New Testament címû mûvében ezt írja: „Emlékezzünk a [János] 2:19-re, ahol Jézus ezt mondta: »három nap alatt felépítem.« Nem azt értette ezalatt, hogy az Atyától mint aktív cselekvõtõl függetlenül magát fogja feltámasztani a halottak közül (Róma 8:11)” ([New York, 1932] V. köt., 183. o.).
Szerintem Dyamo. Mert Copperfieldet nem ismerem, Jézus meg -aki ezért lepontozna az ne olvassa tovább- nem létezik.
Klasszikus megfélemlítõ szöveg. Ez szimpla pszichológia, a Biblia íróinak jó érzéke volt hozzá.
A Biblia Jézusa a legnagyobb szemfényvesztõ, õ veszi el a népek erejét és adja a ...
Filoszmen, a tanítványai nem megalapozták hanem leírták Jézus szavait, kérlek ha már provokálsz legalább ezekkel a dolgokkal legyél tisztában...
Én semmi megfélemlítõt nem látok benne...
jézus a nemcsak a legnagyobb szemfényvesztõ, hanem a legnagyobb hazudozó is volt. Ha olvassuk az evangéliumokat, akkor kiderül, hogy jézus volt a legnagyobb fillentõ. Csak gondolj bele: jézus azt mondta, hogy õ 3 nap alatt lerontja, majd felépíti a templomot - ekkor magára utalt, illetve a feltámadásra. Nos, ezzel jézus azt mondta, hogy fel fogja támasztani magát, mégis az atya támasztotta fel. Akkor hogy is van ez? jézus támasztotta fel magát, vagy az atya? Ez nem más, mint hazugság!
Nem leplezték le Jézus "trükkjeit", hanem lehetséges magyarázatokat adtak rá egyesek. David Copperfiel trükkjeirõl is sok ember sokféle magyarázatot adott elõ. Aztán volt egy segédje, aki egyszer kinyitotta a száját, s elmondott ezt-azt, amit egyesek amúgy is nagyon sejtettek. Ha találni lehetne Jézus csodatételeinek helyén valami írásos vagy tárgyi bizonyítékot, az sok mindent megváltoztatna... De a duplafalú korsó története aligha.
Azért már ne haragudj, de Jézus sehol nem tanította, hogy gyújtsák magukra a templomot, és igyanak mérget. ezek a szekták, nem Jézus tanítása szerint éltek és élnek Van ám óriási különbség, csak sokan nem látják, mert nem akarnak látni, sem hallani, De ehhez is joguk van csak aztán reklamációt se tegyenek..
Kedves 6-os válaszoló! Én nem ismerem az írásokat? Én az igazságot ismerem! Az igazság az, hogy jézus egyik szavával ütötte a másikat! Nem volt több, mint egy közönséges ember, aki ámította a gyenge, szegény embereket! Szimplán kihasználta a szeretet utáni vágyat, ami minden emberben megvan, ezzel maga köré építve egy kultuszt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A János írása szerint való Szent Evangéliom » 8. fejezet 43 Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. 44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölõ volt kezdettõl fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen õ benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. 45 Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem. 46 Ki vádol engem közületek bûnnel? Ha pedig igazságot szólok: miért nem hisztek ti nékem? 47 Aki az Istentõl van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentõl valók. Sátán...
Egyértelmû, hogy jézus egy hazug és csaló ember volt. Valójában nem tett csodákat, nem gyógyított és nem is támadt fel. Ez mind csak trükk volt, hogy a hiszékeny és szeretethiányos embereket elámítsa és birkákká tegye. Rájött jézus, hogy mi az, amiben hinni tudnak az emberek, megfûszerezve azzal, hogy kihasználta az emberek gyengeségeit.
Satan, mert mindezek felett all.de nem jezus felett. "az egesz lakott foldet felrevezeti"
És mi vagyunk "sajnálatra méltók" Ezeknek az embereknek nincs se élet céljuk sem értelmes elõre látásuk. Õ szerintük az élet ebbõl áll: megszületni tanulni dolgozni, gyereket nevelni meghalni. De amikor eljön az idõ, a halálra, akkor azért szívesen élnének még, hogy lássák a többit, mert igazából az ember a teremtésénél nem lett bele kódolva, hogy meghaljon, ezért is fáj annyira....amikor megtörténik. Hát nem egy értelmes cél...
Hát erre csak azt tudom mondani, hogy ember semmi képen nem tudna olyasmit befolyásolni amit Isten elõre megtervezett. Már pedig az események úgy alakulnak, ahogy a teremtõ akarta, és akarja.De az emberek nem veszik észre, ami nagyon nagy baj.

A keresztények Istene valóban igazságos?

Már régóta foglalkoztat a kérdés, hogy hogy lehet valakit jóságosnak, igazságosnak, és még egy csomó jó jelzővel illetni, ha pár évnyi "rosszalkodás" után Örök szenvedésre tud ítélni bárkit? Vagy ez csak szerintem igazságtalan? Fel tudjátok egyáltalán fogni mit jelnet az örök kárhozat? Ez olyan minta átmennél a sárgán kocsival és a rendőr azt mondja meg tudtál volna még állni és ennek következményeképp életfogytiglant kapsz. Igazságos ítélet ez? Ha ti valóban így gondoljátok, akkor szerintem még a magyar törvényhozás is igazságosabb, mint ez az Isten, mert itt legalább valamiféle időarányos büntetésre számíthat az ember. Igaz is, mi van azzal aki itt a földön már leülte a büntetését? Na röviden ennyi.
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
Szia! Kérdezõ: "A keresztények Istene valóban igazságos?" - Az Ószövetségben olvastak alapján azt mondanám nem, de az Újszövetség szerint viszont igen az. Az egyik részben ez olvasható: "Ha hétszer vétkezik is naponta ellened, és hétszer fordul hozzád azzal, hogy "bánom", bocsáss meg neki." Én valahogy ilyennek képzelem Istent. "pár évnyi "rosszalkodás" után Örök szenvedésre tud ítélni bárkit?" - Istenrõl a saját istenképünk alapján beszélünk, ami még a hívõk közt is kicsit más és más. Van aki nagyon megbocsátónak tartja és van aki kevésbé tartja annak. Amúgy ott a purgatórium azoknak, akik pár évet "rosszalkodtak". Szerintem az egészbõl az a fontos, hogy direkt ne tegyél rosszat. Sõt ne tégy úgy rosszat, hogy azt mondod, majd az Isten úgy is megbocsát. A lényeg, hogy helyesen élj és jó ember légy.
Kedves kerdezo !! Mint ahogyan neked is feltunt es meg sok millio emberkenek hogy az akit "ISTEN"-nek nevezunk BIBLIA szerint az SEMMIKEPPEN NEM ISTEN !! Tul sok pozitiv es meglepo negativ jelzoi vannak jelen ahhoz hogy ISTEN lehessen. Tovabba mindenki maga dontse el akkor ki vagy mi lehetett.
Ha valóban mind ugyanannak a vallásnak az istene, akkor miért nem a Koránból veszed a tanaidat? Hisz a muzulmánok szerint a Korán az, ami istentõl eredõ szent könyv.
"Hisz nem mondhatsz valakirõl/valamirõl véleményt míg meg nem ismered. " kérdésben a keresztények istene volt a téma.Õ jellemét Bibliából lehet megismerni. Ám mivel isten gyakorlatilag képzeletbeli lény, olyan tulajdonságokat aggathatók rá amit szeretnék! nem létezik semmiféle olyan könyv ami garantáltan isten szava és saját szavaival beszél a világról és céljairól, szándékairól. Ahány ember annyiféle istenkép ez a valóság!
RhisiartK neked meg van a saját istenképed, ahogy õt próbálod elképzelni. de per pill a kérdés a Bibliában szereplõ istenrõl van, akit elvileg Ószövetséges és Újszövetségen keresztül lehet megismerni, és ezek az iratok teológusok szerint kanonikusak!!! Amit te írsz róla és akikkel érvek amikkel vitába szállsz teljesen ekvivalensek. vallások száma, és istenek száma, és egyéni hitek száma mutatja istent rengetegféleképp lehet elképzelni. és annak adsz igazat akinek képzete tetszik neked.
Jaja, potom 2000 éve hamarosan :D
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Szerintem Isten a Sátánnak egy álcázott formája. Legalábbis a keresztény istenképbõl ez jön le nekem. Csak nézzük meg a sok gyûlöletet a keresztények részérõl azok felé, akik eltérnek az õ értékrendjüktõl. A Bibliában meg egymással ellentétes tulajdonságai vannak Istennek, ha éppen jóságos Istenre van szüksége a papnak, akkor azt szemezgeti ki belõle, ha bosszúálló, haragos Isten kell, akkor azt! Ráadásul Isten nem is szól hozzánk, ezért neki nem lehet megfelelni, a papok és a keresztény emberek közvetítik az "igét" az õ személyes értelmezésük és politikai szándékaik szerint. Isten szava tehát nem is tud tiszta szó lenni, még ha a Bibliát olvasod is, mert a kontextus, amiben olvasod, az a körülötted lévõ környezettõl függ. Másrészt emberek milliói még csak olvasni sem tudtak, így nekik esélyük sem volt hiteles infot kapni Isten elvárásairól. Ha épp konfliktusunk van a szomszéd faluval, és a pap mond egy példát a Bibliából, amikor Isten akaratából x megölte y-t, és másnapra kiirtjuk a szomszéd falut, akkor jót cselekedtünk?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Húú Mostanában az Isten kapcsolatom nincs a magaslatán, de ezeket elolvasva azért még kihoztátok belõlem, hogy furán nézzek.:) Persze, ha valaki valamit nem ért vagy nem ért vele egyet az nem gond legalább a kérdésen gondolkodik és foglalkozik vele és ez tök jó.:) Isten ad második esélyt, kérlek ne hidd, hogy nem.:) Ott a tékozló fiú története, amikor az apja minden vagyonát elkölti a fiú, elmegy otthonról és késõbb visszatér bocsánatot kérni, akkor az apa megbocsájt. Lakomát rendez a fiúnak és összehívja ismerõseit megünnepelni. Jézus ezt a példát azért mondta, hogy lássuk meg, hogy ilyen Isten is. Eltévedsz, rosszat csinálsz, de õ nem tud nem szeretni téged és ad második, harmadik..sokadik esélyt. Persze nekünk a jóra kell törekednünk. Örök kárhoz..igen ez tényleg kemény így. De Isten szabad akaratot adott nekünk mi választhatjuk ki, ha belegondolsz, hogy hova akarunk kerülni. Isten megadja a választási lehetõségedet. Ha Istennel együtt akarsz élni, akkor élj úgy már a földön, hogy közelebb kerülhess hozzá. Egyébként, ha bûnösen is halsz meg ott a tisztítótûz, ahol megbánhatod a bûneidet és a mennybe kerülsz. De mi ezekrõl csak a Bibliában olvashatunk ezért ennél konkrétabb és bõvebb infót az ember nem tudhat arról szerintem, hogy ez hogyan is mûködik.:) De sokszor van utalás a Bibliában, hogy ki kerül a mennybe. "pár évnyi rosszalkodás" Erre való a bûnbánat és Isten kiengesztelése és az ideiglenes büntetés. Szóval nem küld egybõl a pokolra.:D Milyen vallású vagy?:) Ha vannak kérdéseid nagyon szívesen válaszolok rá, akár privátban is.:) És megkérem azokat, akik nem Istenben hisznek vagy más vallásuk van annyiban tartsanak tiszteletben, hogy egy válaszom miatt nem pontoznak le 0%-al ahogyan azt én se tettem azokkal, akikkel nem értettem egyet, de legalább foglaltak valamilyen álláspontot és legalább válaszoltak.
Olvasd csak el a Bibliát. Ha utána igazságosnak tartod, akkor neked nincsen semmiféle erkölcsöd, az biztos. Isten jóformán mást se csinált, csak büntetett, ártatlanokat ölt meg, és a vallás szerint milliárdokat vetett pokolra, mert rosszkor születtek (ügyebár pl egy inka nehezen imádhatta volna a keresztény istent, lévén esélye se volt megismerni, mert a keresztény isten csak egy zsidó, európai/afrikai törzzsel volt hajlandó kommunikálni). Az igazságosság leginkább akkor áll fenn, ha elvakult vallásos vagy - addig veled igazságos. Mindenki mással szemben (akik szintén az õ teremtményei, elvileg) egy sértõdékeny óvódás szintjén mozog.
Vidiripi "Áldott legyen az ori. Ratatatatatata. Hát valahogy így kellene viszonyulni istenhez. Fel kellene ébredni EMBEREK, a XXI. századba értünk, az istenek kora lejárt, pokolba velük!" Igen az istenek kora lejárt. Van helyette horoszkóp meg tenyér jóslás , lilatehén , iskolai lövöldözés , tanárverés. Meg a többi. S jön majd az új Világrend! De jó lesz.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "Nem vetted még észre, hogy az Ószövetség úgy különbözik az Újszövetségtõl, mint a víz és a tûz?-16" Kedves 16, itt csupa olyan ír, aki nem vette észre. Vagy Krisztus születése elõttrõl ír, csak most ért ide (lassú az internet) Isten nem igazságos -az a falú bírója- Isten az Igazság- Nem ismerik itt Jézus szavait, - amelyet sajnálatosan keveset idéznek-, mert a szelíd, kegyes Krisztus szombaton is tanított! Botrány! ezért halálra kellett kínozni! (ez nem igazságtalanság? Nem ismerik Jézus szavatit, amit a gonosz Mózeshitûeknek mondott: János8, 39-47 "Jézus így folytatta: „Ha Ábrahám fiai vagytok, azt tegyétek, amit Ábrahám tett. De ti az életemre törtök, bár az Istentõl hallott igazságot hirdetem nektek. Ábrahám ezt nem tette. Azt teszitek, amit atyátok tett.” De tovább erõsködtek: „Nem házasságtörésbõl születtünk, egy atyánk van, az Isten.” Jézus ezt válaszolta: „Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem. Mert az Istentõl való vagyok, tõle jöttem. Hisz nem magamtól jöttem, hanem õ küldött. Miért nem értitek a beszédemet? Azért, mert nem vagytok képesek meghallani a szavamat. Az ördög az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettõl fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja. Mégis, bár az igazságot hirdetem, nekem nem hisztek. Ki vádolhat bûnnel közületek? Ha meg az igazságot hirdetem, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentõl való, meghallja az Isten szavát. Ti azért nem halljátok meg, mert nem vagytok az Istentõl valók.” *
Nem akartam belefolyni a vitáta, de elolvastam a kommenteket. 13#: "Ha isten igazságos lenne, akkor segítene az embereken. De nem tesz semmit -> ebbõl következik, hogy nem létezik." - Rossz a logikád, mert magadból indulsz ki. A te elvárásod szerint, Isten javítson ki minden emberi rosszat. És mivel nem a te gondolkodásod szerinti az Isten, nem is létezik? Kettõ az egyszerû implikáció megfordítása nem bizonyítás. Vagyis még a tudományok szerint is hibás a logikád. :) 20#: "Tul sok pozitiv es meglepo negativ jelzoi vannak jelen ahhoz hogy ISTEN lehessen." - És ki alkotta a negatív jelzõket? Mi, emberek. Akkor biztos? Nem. 22#: "Örök szenvedésre ítélõ Isten nincs.Amelyik vallásos ebben hisz, annak torz, beteges gondolkodása van." - Nem értem miért írod ezt. De egy kicsit szerintem erõs dolog egy vitában, idegenek gondolkodását torznak és betegesnek nevezni. filoszmen 23#: "Az Istenhit csak lelki gyengeség, a lelkierõ, az önbizalom, a tetterõ, az élni akarásnak a hiánya. A vallásos hit gyengeség!" - Tévedés. Nekem a felsoroltak közül egyik se kell, én máshogy hiszek Istenben. Mégpedig úgy, hogy nem várom el, hogy bármit is tegyen értem, hogy beavatkozzon. Amúgy ha megtenné, akkor az már nem hit lenne, hanem bizonyosság. Kérdezõ: " Bár nem értem, hogy lehet egy könyv ennyire ellentmondásos, hacsak nem igaz a 400 körüli zsinat alkalmával megreformált biblia." - Az egész ott kezdõdik, hogy más korban írták, más felfogású emberek. Ha érdekel a téma, akkor az apokrif iratokról akár már a wikipedián is találsz jó leírást, ami szintén ehhez kapcsolódik. "A pár évet egy egész életre értettem." - Én is. És rosszalkodás alatt kisebb bûnökre gondolsz szerintem, nem olyanokra hogy gyilkosságok sorozata. A vitázóktól csak egyet kérnék. Jelezze mindenki valahogy, hogy melyik bejegyzést írta ezelõtt, mert így elég nehéz visszaolvasni a párbeszédet.
"Keresztények Istene?? Egy Isten van, a keresztények Istene a zsidók Istene, a muzulmánok Istene ugyanaz az egyetlen Isten! és hogy igazságos-e? Szerintem igen! Õ igy mondja a Bibliában: Én teremtem a jót és én alkotom a rosszat - én elevenitek és ölök- Én vagyok az Úr, aki ezeket cselekszi! :) " Muzulmánok istene is... a bibliát keresztények írták és ezért keresztény tanokat hirdet te õsészlény! Nem vetted még észre, hogy az Ószövetség úgy különbözik az Újszövetségtõl, mint a víz és a tûz?
Isten törvénykönyvének elsõ kijelentésének "A" része Vagy is 1§.1 cikkely 1.: A bûn büntetése:(Róma 6:22, 23) . . .. 23 Mert a bûn zsoldja a halál, . . . Vagy is vissza térés a nem létezésbe Aminek a következménye: 1§.1 cikkely b. része: (Róma 6:7) 7 Mert aki meghalt, azt felmentették a bûne alól. Na már most ha valakit a halál felment a bûn alól, akkor ott hol van további büntetésre ok? Nem beszélve, hogy maga Jézus is letette az emberiségért az életét, ami egy újabb jog alap az ember életére, és nem büntetésére, Tehát ki meghalt, az kétszeresen jogosult arra, hogy feltámadásban részesüljön majd, amikor itt lesz az ideje, vagy is addig "alszik" míg ez a jog érvényre nem jut, még hozzá Armageddon után. S ha valaki még egyszer megkérdezi ezt, akkor annak már most elmondom, hogy méltó arra, hogy úgy járjon Mert érthetetlen.... :((
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "Igen, ám az ószövetségi és újszövetségi istenkép eléggé ellentétes." És ez egy szent könyvben mióta probléma? Valszeg ez annak köszönhetõ hogy a keresztények "lusták" voltak és nem írtak új teremtéstörténetet, simán átvették zsidó verziót, Gondolom folytonosság miatt és hogy elsõ célpont a zsidóság volt. Volt egy gnosztikus irányzat is, õk kicsit másképp képzelték el a dolgokat, de õket kiirtották szinte szó szerint. "És amikor Istenrõl beszélek, az Újszövetségbõl veszem a jelzõket, mert Jézus szavaiból ismerhetjük meg szerintem a legjobban õt." mert ez tetszik neked, ez a szimpatikus. itt már nem isten a fõszereplõ meg a zsidó nép és vezetõi, hanem Jézus aki mi szavainkkal azt mondanánk szektalapító. „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.” (Mt 5:17-18) " Én csak a saját véleményem mondtam el (és nem az igazságot, amit nem ismerhetünk) és, pont az zavart, hogy sokan hibás logikával akarták bizonyítani a gondolataikat, mintha az lenne az igazság." ha logikai hiba akkor azt emeld ki. Mondjuk ha jobban olvasom te is logikai bukfencezel.Ószövetségben szereplõ istenkép így az események, törvények mellett elnézel. pedig Újszövetség szerint Jézus nem teszi semmissé az ottani dolgokat. persze az való igaz, sorok értelmezése függ mit akarsz bizonyítani.
Ha isten igazságos lenne, akkor segítene az embereken. De nem tesz semmit -> ebbõl következik, hogy nem létezik.
Nem létezik.
Ha keresztények istenérõl beszélünk, akkor én is csak a Bibliát tudom ajánlani, nyílván az a legjobb forrás. Az hogy "igazságtalan" nagyon enyhe kifejezés. Arrogáns, nagyképû, egomán, kegyetlen, olyan mint egy kisgyerek aki nagyítóval égeti a hangyákat, csak a hangyák az emberek.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Látom az ateisták nagyon bekeményítettek és kiadták magukból ami a lelküket nyomta. Ezen nincs is mit csodálkozni, én viszont mégis felszólalnék ellnük. Hisz nem mondhatsz valakirõl/valamirõl véleményt míg meg nem ismered. A rágalmazások nagy része hallomásokra alapul, elfogultak vagytok és ezért is nem tudtok úgy érvelni, mint RhisiartK a 12-es hozzászólásban: "Az Ószövetségben olvastak alapján azt mondanám nem, de az Újszövetség szerint viszont igen az. Az egyik részben ez olvasható: "Ha hétszer vétkezik is naponta ellened, és hétszer fordul hozzád azzal, hogy "bánom", bocsáss meg neki." Én valahogy ilyennek képzelem Istent." ÉÉéés nálad a pont. Bár nem értem, hogy lehet egy könyv ennyire ellentmondásos, hacsak nem igaz a 400 körüli zsinat alkalmával megreformált biblia. Kivettek belõle olyat ami "szerintük" nem fontos és betettek olyat ami szerintük lényeges. Ez alapján pedig nagyon is érthetõ az ateisták felháborodása, hisz én sem tudnék elfogadni egy olyan istent teremtõként, aki úgy viselkedik, mint ahogy az Ószövetségben leíratott. Ezért sem tudom elfogadni a kersztények Istenét, mert szerintem nemcsak a Bibliába piszkáltak már bele, hanem olyan kicsinyes jelzõket is ráaggadtak, mint bosszúálló, haragos, meg önbíráskodó... stb. Nehogy már egy ember jobban átlásson bizonyos dolgokat és megbocsásson a másiknak akár többször is és ugyan ezt egy Istentõl már nem várhatjuk el. Nevetséges. 8-nak: A szabad akarat valóban jó dolog, abban az esetben ha mindenki tájékoztatva van arról mi is folyik jelenleg. Viszont ha csak egy újságban adom fel a hírdetésem, 1, Nem jut el mindenkihez 2, A sok más hasonló hírdetés között elvész, így nem tudhatja biztosra az ember melyik is a legjobb számára Kérdezted azt is, hogy milyen vallású vagyok. Nos, igazából már egyik valláshoz sem tartozom. Korábban keresztény hitet vallottam, de a fent említett dolog csak egy a sok közül ami miatt úgy döntöttem más utat választok. Tévedés ne essék, nem lettem ateista, hiszem, hogy a Teremtõ létezik, csak nem tudok azonosulni ezzel az emberi tulajdonságokkal felaggatott entitással akit a kersztények Istenüknek neveznek. De ez már nem kapcsolódik a kérdéshez. Részemrõl ment a zöld mindenkinek, mert minden vélemény hasznos volt számomra, akár negatív akár pozitív. :) 12-nek: Egyetértek a már korábban tõled kiemelt idézettel. Az én Istenképem is megbocsájtó. :) "Amúgy ott a purgatórium azoknak, akik pár évet "rosszalkodtak". " A pár évet egy egész életre értettem. Az örökkévalósághoz, mondjuk képletesen a 100 ezer csilli-billiárdhoz képest semmiség a 80 év asszem. Szóval ha 80 évig is volt rossz a büntetése nem lenne ésszerû ha az örökkévalóságig tartana. "Szerintem az egészbõl az a fontos, hogy direkt ne tegyél rosszat. Sõt ne tégy úgy rosszat, hogy azt mondod, majd az Isten úgy is megbocsát. A lényeg, hogy helyesen élj és jó ember légy." Szerintem is. 13-nak: Szerintem elég gyér a logikád. Ha apád igazságos lenne és nem hagyná soha hogy bajod essen, egy olyan ember válna belõled aki minden kihívás elõl elmenekül, semmit sem tenne azért, hogy jobb legyen neki, egy igazi anyám asszony katonája. Ha szerinted ez a normális és ezt várod el apádtól, majd te is így akarod nevelni a gyerek akkor ott igencsak bajok vannak. Ha pedig a te logikádat követjük és az apád nem ilyen(és valószínûleg nem az) akkor Õ nem is létezik számodra, õ egy senki. Szerintem gondold ezt át még 1x. Végül pedig... 23-nak azaz filoszmen-nek: Nem hinném, hogy lelkileg gyenge lennék. Nem azért hiszek, hogy lelki erõt adjon, viszont te körmöd szkadtáig ragaszkodsz a biztos ponthoz a bizonyossághoz, ahhoz amit az 5 érzékszerveddel megtapasztalhatsz. Viszont elárulom vannak ezen kívül is létezõ dolgok. Ha nem lennének mûszereid, se magas sem pedig mély frekvenciájú hangokat nem hallanád. Sötétben sem látsz semmit infra kamera nélkül, vagy éppen a gyors mozgást sem tudod lekövetni a szemeddel, mert nem képes rá. Szaglásod vagy ízlelésed sem elég kifinomult. Szóval mivel ezeket mûszerek nélkül nem vagy képes érzékelni, elég szûk teret hagysz magadnak amibe valóságnak titulálva kapszkodhatsz. De ez már legyen a te gondod. Valójában a hitetlenség a gyengeség! Elismerni azt, hogy nem mi vagyunk a világ közepe és amit tudunk a világról az elég csekély töredéke az egésznek, Ez a gyengeség. Az pedig, hogy kijelentitek, csak az létezhet amit ti az érzékszerveitekkel fel tudtok fogni a legnagyobb blõdség amit valaha mondtatok. A ti hitetek le van korlátozva arra amit az érzékszerveitekkel fel tudtok fogni, a miénk ki van teljesedve azzal, hogy tudjuk, az ami nem látható vagy máshogy nem érzékelhetõ, létezik/létezhet. :) Mellesleg ha a kérdésre nem tudsz válaszolni, akkor NE gyere ide kötekedni légyszíves. Vannak itt más ateisták is aki ugyan úgy megírták a véleményüket, de egyiknek sem volt ennyire tenyérbemászó a ...... Köszönöm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Vidiripi Sir Butcher! "Isten jóformán mást se csinált, csak büntetett, ártatlanokat ölt meg, és a vallás szerint milliárdokat vetett pokolra, mert rosszkor születtek (ügyebár pl egy inka nehezen imádhatta volna a keresztény istent, lévén esélye se volt megismerni, mert a keresztény isten csak egy zsidó, európai/afrikai törzzsel volt hajlandó kommunikálni)." Igaz! De had kérdezzem meg hogy mi van akkor ha ezt az inka embert Isten feltámasztja és elbeszélget vele? Akkor az már igazságos? Mert ugyebár õ arra is képes hogy ezt megtegye. Meg a helyzet az hogy ezek az inkák vajon hány embernek a szívét vágták ki hogy feláldozzák az "istenüknek"? Viszont van még egy részlet ami felett szerintem átsiklottál. Azok a gyermekek akik születésükkor meghaltak vagy valamivel késõbb betegség vagy más egyéb tényezõ miatt. Velük mi a helyzet? Természetesen a földrajzi elhelyezkedésük az olyan terület amely ismerte/ismeri a teremtõ Istent. 8. válaszoló! "Egyébként, ha bûnösen is halsz meg ott a tisztítótûz, ahol megbánhatod a bûneidet és a mennybe kerülsz." Hol van az a tisztítótûz? Vagy hol utal ilyesmire a Biblia? dexter_morgan! "Az hogy "igazságtalan" nagyon enyhe kifejezés. Arrogáns, nagyképû, egomán, kegyetlen, olyan mint egy kisgyerek aki nagyítóval égeti a hangyákat, csak a hangyák az emberek." Szerinted mit kellene tennie hogy igazságos legyen? 13. "Ha isten igazságos lenne, akkor segítene az embereken. De nem tesz semmit -> ebbõl következik, hogy nem létezik." De ha az emberek nem kérnek a segítségébõl akkor mi a helyzet? Az öngyilkos jelöltnek is akarnak segíteni aztán meg csak leugrik. Nem fogadja el a segítséget. filoszmen! "Az Istenhit csak lelki gyengeség, a lelkierõ, az önbizalom, a tetterõ, az élni akarásnak a hiánya. A vallásos hit gyengeség!" Salamon is ilyen ember volt? Vagy a többi király aki vallásos volt? Akiknek olyan életet kellet élniük hogy bármikor megölhetik õket a hitük miatt azok az emberek tényleg lelkileg gyengék lennének? Legyenek azok de akkor miért nem adták fel? Honnét vették az önbizalmat a tetterõt hogy kitartsanak? 5000 körül van azon kéziratok száma amely a Biblia másolatainak tekinthetõ. Azok az emberek akik ezeket a másolatokat készítették aprólékos munkával azok lelki szegények lettek volna? Nem kell az ilyen aprólékos munkához kitartás fõleg nehéz körülmények között? Vagy tetterõ hogy nap mint nap neki álljon és csinálja. Vagy ott vannak azok az emberek akik a Biblia fordításokat csinálták/csinálják világszerte. Õk ne lennének kitartóak?
fairi1: "simán átvették zsidó verziót" Igen, bár a zsidõk pedig régebbi kultúrák mítoszaiból merítettek. "mert ez tetszik neked, ez a szimpatikus. itt már nem isten a fõszereplõ meg a zsidó nép és vezetõi, hanem Jézus aki mi szavainkkal azt mondanánk szektalapító. " Érdekes. Vagyis az egy Isten van, aki három személy, azt te teljesen elveted. Vagyis ha tényleg szektaalapítóhoz hasonlítod Jézust. :) "Mondjuk ha jobban olvasom te is logikai bukfencezel.Ószövetségben szereplõ istenkép így az események, törvények mellett elnézel." A törvények mellett amúgy nem nézek el, de a tanítások egy részét Jézus megváltoztatta. Pont az általad idézett rész folytatásában. Pl. "Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felõl, tartsd oda másik arcodat is." Máté 5:38-39; "Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyûlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, " Máté 5:43-44 Az események mellett szintén nem nézek el, de Jézustól kezdve már nem ugyanazok a jelzõk Istenre. (Ennek okát kérdezd valami teológustól.)
RhisiartK Jézus és ezt a három személyes katolikus baromságot jól látod elvetem.Ekkora zagyvaságot hogy tudtak kitalálni.... Máskülönben lehet a zsidók is lopkodtak, de azért összehoztak egy sajátot. "Az események mellett szintén nem nézek el, de Jézustól kezdve már nem ugyanazok a jelzõk Istenre." bárhogy nézzük ez a kis ellentmondás érdekes. Ószövetségben isten aktívan beavatkozik és valljuk be nem igazán pozitív szereplõ mindig. ha írnák oda õ isten azt mondanám a sátán ténykedik. Utána leküldi "fiát" és rajta keresztül(?) pozitívabb tanításokat kezd osztani? Mondjuk Jézusnak van egy két kirohanása amit miatt õ se teljesen pozitív szereplõnek... 31 "em "lustaságból" (ilyen butaságot:) nincs teremtésmítosza, hanem egész más miatt:) " ha utánanézel a korai kereszténység történetének csúnya dolgok derülnek ki. Sokáig létezett egy másik keresztény közösség, akik mást vallottak, de Jézus ugyanúgy fontosnak tartották. és nekik nagyon gazdag eredetmítoszuk volt. Csak hát hatalmi harcot elvesztették...
Igen, tudjuk, hamarosan...... már egy ideje.
Vito Corleone is udvariasan beszélt az áldozataival, amikor tett egy visszautasíthatatlan ajánlatot és a delikvens szabadon választhatott, elfogadja e. Senki sem kényszerítette, csak éppen golyót eresztettek belé, ha ellenkezett. A nagy don úgy látszik jó katolikus volt, tanult a Bibliából.
Önmagához.
„Engem is régóta foglalkoztat, hogy ha egyszer a BiBlia tanítása szerint ide be írom, vagy írjuk, hogy nincs örök kárhozat, akkor miért nem lehet ezt tudomásul venni” Ja, bocsi, Ti leírtátok, akkor az úgy is van? Meg lehet nem olvastuk el az összes hozzászólásaitokat. „S ha valaki még egyszer megkérdezi ezt, akkor annak már most elmondom, hogy méltó arra, hogy úgy járjon” Továbbá ne ítélkezz, hogy feletted se ítélkezzenek. Vagy nem? Én is leírtam már máshol is, akkor most mondjam azt én is, hogy nem igaz, hogy nem lehet felfogni? Szóval: azzal fenyegettek, hogy meghalunk az utolsó ítélet után. De tudod nekünk az az alap, hogy a halálunk után halottak vagyunk és kész. Ennél egy fikarcnyit sem borzalmasabb, hogy halott halottak leszünk. :)
Örök szenvedésre ítélõ Isten nincs.Amelyik vallásos ebben hisz, annak torz, beteges gondolkodása van.
Az Újszövetségnek, z Evangéliumoknak nem "lustaságból" (ilyen butaságot:) nincs teremtésmítosza, hanem egész más miatt:) Van viszont metafizikája. Aki lusta az nem veszi észre, hogy az a fontos az evangéliumban, amit itt és most élek. Tudhatok a történelemrõl, az õstörténetrõl a mítoszokról, de a legfontosabb Krisztus óta más lett. Aminek nyoma sincs még az Ószövetségeben!! "Én elõbb voltam mint Ábrahám" "Én és az Atya Egy vagyunk" "Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket" Ádám a bûne által az egész emberiségre halált hozott, úgy Krisztus a megváltás által a megigazulást és az életet hozta. Egy emberrel jött el a halál, egy emberrel jött a megváltás ebbõl.
Weöres Sándor válasza: Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom, csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni; ó bár jó szolga lehetnék! De jaj, szolga csak egy van: az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. *
Az Istenhit csak lelki gyengeség, a lelkierõ, az önbizalom, a tetterõ, az élni akarásnak a hiánya. A vallásos hit gyengeség!
fairi1: "de per pill a kérdés a Bibliában szereplõ istenrõl van, akit elvileg Ószövetséges és Újszövetségen keresztül lehet megismerni, és ezek az iratok teológusok szerint kanonikusak" - Igen, ám az ószövetségi és újszövetségi istenkép eléggé ellentétes. Mindenkinek el kell döntenie, hogy hogyan hozza össze a kettõt a saját hitében, vagy melyikben hisz. És amikor Istenrõl beszélek, az Újszövetségbõl veszem a jelzõket, mert Jézus szavaiból ismerhetjük meg szerintem a legjobban õt. Én így gondolom, vagy igaz, vagy nem. Egyszer talán majd kiderül. "annak adsz igazat akinek képzete tetszik neked." - Ez kicsit téves. Én csak a saját véleményem mondtam el (és nem az igazságot, amit nem ismerhetünk) és, pont az zavart, hogy sokan hibás logikával akarták bizonyítani a gondolataikat, mintha az lenne az igazság.
Áldott legyen az ori. Ratatatatatata. Hát valahogy így kellene viszonyulni istenhez. Fel kellene ébredni EMBEREK, a XXI. századba értünk, az istenek kora lejárt, pokolba velük!
Ez 1 jol eltalat attveres, a csurhe meg, hisz benne mert azt hiszi jobb lessz, jozanesszel belegondolva kisse sem hiheto... Mennyi lovet lehuznak az emberekrol, adakozz stb... Meg megjelent vkinek, omg, allitom vmi szer hatasa alatt lehetett, vagy annyira fanatikus, h bekepzeli maganak, ahogy a betegseget is be lehet psihessen. Igazsagos? Diktator!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mindezt jól mutatja, hogy az amerikai olasz maffia, a cosa nostra tagjai, a maffiózók, a keresztapák, a családok tagjai szinte kivétel nélkül mélyen vallásosak voltak. Az istenük sem csinál egyebet, õk is átvették a módszert, figyelmeztetik az ügyfeleiket és ha nem használ a megfélemlítés, cselekednek, - golyót a fejébe! Aztán citálják a bibliai idézeteket a szeretetrõl, a jóságról és eléneklik a szent énekeket, mély áhítattal és várják az Istenük mészárlását, a világ végét, amelyben hitük szerint jó helyet kapnak majd a túlvilágon Istentõl, a legnagyobb dontól. A történelem bizonyította kétezer éven keresztül, hogy mi is a kereszténység. Patakokban folyt a vér, a szörnyû elnyomás mindenkire ránehezedett és igyekeztek mindenkit megfélemlíteni, cserébe a sehol sem létezõ másvilágon ígértek csalóka boldogulást az egyszerû gondolkodású embereknek, mivel az semmibe sem kerül. Na, ott majd valahogy Isten igazságot tesz, büntet, meg jutalmaz, meg valamiért ott minden jó lesz. Addig állj féllábon...
Szerintem is igazságtalan. Ha belegondolsz, például, hogy itt a Földön van egy vizsgád, amin elbuksz, nem azt mondják, hogy na jó, menj a francba, sose leszel közgazdász, hanem azt, hogy menj haza, tanulj többet, gyere vissza, és csináld újra. Vagyis mi adunk második esélyt. Isten miért nem? Ráadásul még maga a "vizsga" is igazságtalan. Olyan mint egy futóverseny, ahol van, akinek 40 perce van teljesíteni a távot, van, akinek 80 éve. Van, aki fél lábbal indul, van, aki úgy, hogy elõtte évekig edzett. És ráadásul van, aki nem is tudja, merre van a cél. Vagy hogy egyáltalán verseny van.
Keresztények Istene?? Egy Isten van, a keresztények Istene a zsidók Istene, a muzulmánok Istene ugyanaz az egyetlen Isten! és hogy igazságos-e? Szerintem igen! Õ igy mondja a Bibliában: Én teremtem a jót és én alkotom a rosszat - én elevenitek és ölök- Én vagyok az Úr, aki ezeket cselekszi! :)
Hamarosan mindenki választ fog kapni a kérdéseire, ugyanis nincs már sok hátra a Nagyfigyelmeztetésig, a garabandáli jelenés elsõ jóslatának bekövetkezéséig, amikor is minden egyes 7 évesnél idõsebb ember személyes találkozást fog átélni Jézussal, és látni fogja minden elkövetett bûnét és meg nem tett jócselekedét. Ez alól senki sem vonhatja ki magát.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Engem is régóta foglalkoztat, hogy ha egyszer a BiBlia tanítása szerint ide be írom, vagy írjuk, hogy nincs örök kárhozat, akkor miért nem lehet ezt tudomásul venni, és mint ha nem írtam volna semmit továbbra is felteszik a kérdést Ép ezért nem hogy örökre, de egy negyed órára sem kínoz meg senkit, ezt a hamis Istenek imádói gondolják, így és némelyek Isten mocskolására belekeverték a keresztény tanításba ezt az utálatos Isten ellenes gyalázatot. S ebbõl is látszik, hogy az embereket nem érdekli Isten válasza, egyszerûen tovább hajtogatják a magukét, csak hogy bûnbakot csináljanak valakibõl. egyébként pedig egy iszonyú emberi berögzõdés némelyekben, hogy muszáj bûnbakot csinálni, hogy más vigye el a balhét ne az aki valójában bûnös, és oda állna alázattal, hogy "Én hibáztam" Ezt nevezem gyávaságnak, ne az ha valaki nem akar rosszat tenni. Bár nem tudom minek de leírom Isten Büntetõ törvénykönyvének egyes paragrafusait, hogy lásd, milyen elhomályosult elméjûek vannak, és a legszörnyûbb, hogy Isten akarata, és gondolkodása ellenére, némelyek foggal körömmel kapaszkodnak abba, hogy van ilyen tanítás.
Ez kb olyan, mint most az ezo tv meg hasonlok. Van 1 konyv amit nem tudom ki irt, nem ismertem, szol vkirol, akit szinten nem ismerek (bar egyeseknek megjelenik, de ez nem az epeszu kategoria) Ki tudja h az a konyv nem ugy keszult h vki gondolt eggyet, azt amit fantazialt leirta. Ido utan vki olvasta, peldazott belole. A kovetkezo ember akihez hozza kerult ugy adja elo, mintha az ismerose ismerte volna azt az embert akirol a konyv szol. Hat nem igy szuletnek a pletykak mostansag, a sztar hirek? Ne legyetek mar agymosottak, h minden szart el lehessen adni, hitetni, nektek, veletek...
Mese, habbal. Jehova Corleone, a nagy don szólott az elõzõek szerint és ha már így prédikált, akkor ideje lenne, ha saját magát megbüntetné.

kérdésre adott válaszok
tehát jól sejtettem, Jt. Tehát nem Jézus, hanem Jehovatanúja azt a parancsot adta, hogy a követõje akkor keresztelkedjen meg, ha már erõs alapra épít stb stb
Ilyet nem ír a Biblia.
Én mit katolikus pap, azt mondom hogy nem ír ilyet a Biblia. Isten áldjon benneteket és boldog karácsonyt kívánók mindenkinek
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Szervusz. A választ Én írtam, és csodálom, hogy az elõttem szólók, nem ismerik ezt a bibliai szemléltetést. (Lukács 14:27-33) 27 Aki nem hordozza kínoszlopát, és nem jön utánam, nem lehet a tanítványom. 28 Például ki az közületek, aki, ha tornyot akar építeni, nem ül le elõbb, és nem számítja ki a költségeket, hogy lássa, telik-e neki arra, hogy elkészüljön vele? 29 Különben lehet, hogy megveti az alapját, de nem képes befejezni, és a szemlélõk esetleg mind gúnyolódni kezdenek rajta, 30 ezt mondva: »Ez az ember elkezdett építkezni, de nem volt képes befejezni.« 31 Vagy melyik király az, amelyik hadba vonul, hogy megütközzön egy másik királlyal, de nem ül le elõbb, és nem tart tanácsot, hogy vajon tízezer fõs katonasággal szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? 32 Ha ugyanis nem tudja megtenni, akkor amíg az még távol van, követséget küld ki, és békét kér. 33 Így biztosak lehettek abban, hogy senki sem lehet a tanítványom közületek, aki búcsút nem mond mindennek, amije van. ezek a versek arról szólnak, hogy fel kell készülni mindenre ami a keresztény élettel jár, mert ha váratlan jön egy üldözés , vagy egy próba akkor maradjunk szilárdak. Amikor pedig valaki kereszténynek készül, annak fel kell mérnie, hogy tudja e ezt az életet vállalni, mert nem a keresztelkedés menti meg az embert, hanem az erõs hite megfelelõ cselekedetekkel
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tévedés Egy Jehova Tanúja nem ad parancsot semmire. S Jézus sem adott erre parancsot, ahogy írtam, de egyesek szeretnek elsiklani az írások felett, hogy balhét kreáljanak. Azt írtam, hogy Jézus egy megállapítást közölt arról, hogy mennyire komolyan kell venni a keresztény életet. Mert aki csak egy hirtelen fellángolásból lesz "keresztény" annak nincs szilárd alapja, és a nehézségek idején eleshet. Nem készítették fel rendesen, lehetséges, hogy csak gyorsan megkeresztelték, hogy legyen valamilyen "vallású" aztán meg magára maradt, és ide jött segítséget kérni. Az ott levõ pásztorok akik oktaták, vagy vezetik a gyülekezetet hol vannak ilyenkor, hogy egy "Bárányka" bajban van... Nem engem kell itt mocskolni, meg a Testvéreimet, hanem utána kellene járni, hogy mit jelent kereszténynek lenni, és nem csak beszélni. Mindössze segítséget szerettem volna nyújtani neki, mert nem ismeri azokat a fontos alapelveket amiket egy kereszténynek alkalmaznia kellene ha baj van. /Jó tanítója Volt/ :(
" mert olyat vállalt amit nem tud végig csinálni, " Az édes Jézus, a szelíd kegyes Krisztus NEM törõdik a vállalkozásokkal és a költségvetésekkel. Ki vagy? azt hiszem, azt azért megkérdezi. Jó éjszakát mindenkinek!
jézus csak egy ember volt, aki köré mindenfélét hozzámesélnek. Nem kell követni egy halott ember parancsait.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.válaszoló! Érdekes ember vagy te. Pont te beszélsz arról hogy megfelelõ alapra kel építkezni aztán meg elismered hogy nem építkeztél megfelelõ alapra. Ugyan is azt írtad hogy: "Jézus azt a parancsot adta..." Aztán itt már elismered hogy: "S Jézus sem adott erre parancsot, ahogy írtam, de egyesek szeretnek elsiklani az írások felett, ..." Hát te pont elsiklottál e felett a dolog felett. Mert én nem véletlenül kérdeztem rá erre a dologra. "Azt írtam, hogy Jézus egy megállapítást közölt arról, hogy mennyire komolyan kell venni a keresztény életet." Nem te azt írtad hogy ezt parancsba adta. "Nem készítették fel rendesen, lehetséges, hogy csak gyorsan megkeresztelték, hogy legyen valamilyen "vallású" aztán meg magára maradt, és ide jött segítséget kérni." Bizonyára Pétert sem készítették fel elég alaposan mert 3-szor tagadta meg Jézust. "Az ott levõ pásztorok akik oktaták, vagy vezetik a gyülekezetet hol vannak ilyenkor, hogy egy "Bárányka" bajban van..." Vajon ez a bárányka kért e segítséget a pásztoroktól? Mert ha nem akkor nem biztos hogy észre veszik. Fõleg egy nagyobb létszámú gyülekezetben. Meg az is elõfordulhat hogy titkolja hogy õ ilyen problémával küzd. Azért elképesztõ hogy szinte nulla információval rendelkezel de te még is mindent átlátsz. Tudod nem minden az a felkészítés. Ha tényleg csak a felkészítésen múlna akkor Jehova tanúi között nagyon kevés esetben kellene alkalmazni a kiközösítést. De rengeteg fiatal él kettõs életet s amikor lebuknak akkor kiközösítik õket. De persze nem csak az õ korosztályuk az érintett s igen csak magas a kiközösítések száma. Szóval vagy hatalmasat hanyatlott a felkészítés Jehova tanúinál vagy pedig vannak itt más tényezõk is a felkészítésen kívül. "Nem engem kell itt mocskolni, meg a Testvéreimet, hanem utána kellene járni, hogy mit jelent kereszténynek lenni, és nem csak beszélni." Te mivel vagy különb? "Mindössze segítséget szerettem volna nyújtani neki, mert nem ismeri azokat a fontos alapelveket amiket egy kereszténynek alkalmaznia kellene ha baj van." Segítséget szerettél volna nyújtani?!!!!!! Ez most komoly? Ez lenne a segítség? "Sajnos mint sok egyéb ez is tanításbeli eltérést mutat, mert vagy nem olvasták, vagy nem értik, mit jelent Isten gyülekezetét vezetni, és arra vigyázni. a számadás napján hogyan fognak az emberekkel ezek a személyek elszámolni?...."
Bocsánat, és ez nem parancs, hanem egy megállapítás, arra nézve, hogy aki félvárról veszi a keresztényi életet, és elesik, az szégyenbe marad, mert olyat vállalt amit nem tud végig csinálni, mert nem gondolta át a helyzet komolyságát.
nem tudok költségvetés készítésrõl - talán a JT -k átmacerált könyvében van?

Kedves ateisták! Hisztek e valami halál utáni életben, létezésben?

Ha igen, hogyan egyaztethetö össze s materialista gondolkodással?
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
"A vallásos ember számára Isten léte tény." De könnyen kimondod ezt a szót - tény...
Nem, nem hiszek benne, hogy bármi is létezne a halál után. Én úgy gondolom, értelmet épp az a tudat ad az életnek, hogy tudom, nem végtelen. Vagyis ha az ember segíteni akar másokon, ha jól szeretné magát érezni, ha boldog szeretne lenni, stb, azt itt és most kell megtennie, mert a koporsóból már nincs rá lehetõség! Megbékélésrõl nem igazán beszélhetek. Egyszerûen nem is kellett megbékélnem ezzel soha. Tudom, hogy az életnek egyszer vége, és ennyi. Most ez olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy békél meg valaki azzal a tudattal, hogy egy ember átlagosan csak 170-180 centi magas, nem pedig 5 méteres? Semmi értelme. Nem kell ilyesmivel megbékélni, tudjuk, hogy így van, és ebbõl kell kihoznunk, amit a lehetõségeink engednek.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Csakhogy nem találsz semmit, legfeljebb meglottyad az eszed és mindenféle õrültséget képzelsz. Nem létezõ dolgok töltik meg a fejed és ostobaságokra pocsékolod az amúgy is kevés idõdet. Azt hiszed, nyersz valamit, pedig semmiben sem különbözik a sorsod a többi emberétõl. Az egész vallást azért találták ki, hogy a nyomorult nincstelenek, a rabszolgák és késõbb a jobbágyok, az alsó néprétegek békén maradjanak és borzasztó sorsukért ne lázadozzanak. Nem véletlen, hogy az ateizmus terjedésével sikerült emberi jogokra szert tenni. A Jézusod is csak egy zsidó volt, aki kiszenvedett a kereszten, akárcsak Spartacus, vagy a többi szerencsétlen, aki hasonlóképpen járt, aztán a földben elrothadt, akárcsak a többi ember. Szegény majdnem úgy járt, mint Lenin, akit halála után kitömtek, alig van különbség. Nincs Isten, meg ördög, vagy angyal, csak a Te beteg fejedben. Nincs semmiféle túlvilág, vagy menyország, hiába ácsingózol. Imádkozhatsz reggeltõl estig, térden csúszhatsz Rómáig, hajbókolhatsz Mekka felé, áldozhatsz Jupiternek, a semmi nem segíthet neked. Csakis magad segíthetsz magadon, kihasználva a kínálkozó lehetõségeket, esetleg módszeresen készülve céljaid elérésére, amiknek reálisnak kell lenni és találhatsz elegendõ értelmet az életednek, nem ostobaságokra fecsérelve.
Na jó. Legyen célja az életünknek, tegyünk meg mindent az örök életért. Mégis mit? Miben kell hinni? Ki mondja meg? A Biblia? Miért higgyek neki, mert szép történeteket ír? És még hány vallás van mellette, mások mást mondanak. Mindnek nem lehet igaza egyszerre. Egyszóval, ki tudja a tutit?
"Az ateisták hogy tudják elfogadni, hogy egyszer majd nem lesznek soha többé? Hogyan tudnak megbékélni azzal, hogy ugyanúgy sohasem lesznek, ahogy sohasem voltak? A fejükre esik egy cserép, vagy frontálisan ütköznek s egyik pillanatról a másikra vége mindennek: nincs semmi lélek, szellem vagy ilyesmi, ami tovább élne. Vége mindennek mindenkorra. Ezzel hogy lehet együtt élni? " Elõzõ vagyok. Nagyon nehezen, és igazad van, de ettõl nem hihetek valamiben, mert ha csak ezért hinnék istenben, akkor tudom, hogy csak azért hiszem el, hogy megnyugodjak. Mark Twain szerint: "Nem félek a haláltól, mert már kipróbáltam, mielõtt megszülettem."
Kedves ateisták arra az egyre kérlek , hogy ne beszéljetek a Biblia Istenérõl és Jézusáról, amíg nincs tapasztalatotok róla. Kívülállóként tipikus járatlansági véleményetek van, de ha megtapasztalnátok az imának és a hitnek az erejét, és, hogy miket cselekszik Isten ámúlnátok.
Én csak egy valamit nem értek: Isten létezése, a Mennyország, meg minden ilyesmi mennyiben ad az életnek értelmet?
"Aki mindennap megcsinálja az ugróiskolát az a mennybe megy, aki nem az a pokolba." forrás: Isten. A lehetõség adott. Mindenki maga dönt.
69-es: A legtöbb bûnt és gyilkosságot mind a vallások nevében követik el. A középkorban például számtalan ártatlan embert égettek halálra, mert a vallásos emberek boszorkánynak kiáltották ki õket. Inkább figyelned kellett volna töriórán, nem pedig aludni, akkor talán most okosabb lennél.
+ Csak azért, mert neked ellenséged a halál és az idõ, az még nem jelenti azt, hogy nekünk is. Minden csak felfogás kérdése, sõt, van olyan vallás, ahol kifejezetten a halál a megváltás és a jó, és a konkrét jutalom stb. stb.
"Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik." (Mk. 16, 16) A lehetõség adott. Mindenki maga dönt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); #65 nem feltétlenül. sok minden fontosabb lehet. Nem tudom, hol olvastam, de egy híres ember mondta, hogy akkor vagy boldog, ha találsz valamit, ami fontosabb saját magadnál, és annak szenteled az életed. Számodra ez a fontos az Isten akarata, ezt viszonylag könnyû is követni, mert le vannak írva egyszerû szabályok, amivel ennek élhetsz a mindennapjaidban is. Másnak a közössége a fontos, vagy a nemzet, vagy a családja, esetleg egy eszme, bizonyos elvek. Nekem az igazságosság és az emberiség elõrehaladása lenne a végsõ eszme, csak ehhez nem tudom, hogyan lehetne személyesen hozzájárulnom, mert nincs egy könyv, amit hitelesnek találnék, és egymással ellentétes hatások érnek, úgyhogy nehéz, de azért próbálkozom. A vallás leegyszerûsíti a dolgokat, leszûkíti a szempontokat, így nem kell egy kérdést több oldalról megvizsgálni, elég, ha ott úgy van a Bibliában, és ha az a megoldás más szempontokból rossz is lehet, azt nem kell vizsgálnod, te akkor is úgy érezheted, hogy jót teszel.
A kérdező hozzászólása: Kedves Hakapeszim! Ahogy az elözö kommentemben kifelyeztem, az a leglényegesebb, hogy hidd el, hogy van célja, és akkor mersz lépni, akkor elkezdel keresgélni, mersz oriási eröfeszitést tenni azért, amiben hiszel. Ha valaki azt mondaná, hogy ezen az 1 négyzetkilóméteres helyen 2O cm mélyen el van ásva egy láda tele arannyal, csak akkor állok neki felásni az egészet, ha hiszem hogy létezik. De ha nem hiszem, hogy létezik kincs, akkor biztos nem lesz sosem az enyém! Szoval tegyük fel, hogy hiszed, hogy létezik apszolut igazság. Te mit lennél képes tenni érte?
Kevered a szezont a fazonnal. Amúgy nem válaszoltál a kérdésemre.
Véleményem szerint el kellene már vetni végre ezt a materialista gondolkodásmódot, hogy azt hiszem el csak amit látok, szagolok érzek, stb. Bármely érzékszerved becsapható, ne támaszkodjatok már ennyire szélsõségesen azokra. Ha valóban csak azt hiszed el amit látsz, akkor nagyot fogsz most csalódni: nincsenek varázslók, csak illúzionisták, bûvészek akik kihasználják azt aminek te feltétel nélkül mindent elhiszel. Talán okosabb lennne néha nézni is(a dolgok mögé) nem csak látni! 3-nak: "Az életnek miért kéne, hogy értelme legyen?" - Nekem aztán tök mindegy, hogy az életed egy értelmetlen üres céltalan semmi, ami nem tart sehová. Ha neked ez örömet okoz és még büszke ateistának is vallod magad, szíved joga. "Az ember nem több, mint az evolúció végterméke" - Ebben egyetértünk, hisz butaság lenne azt feltételezni mint sok hívõ, hogy Isten egyszerûen csak gondolt egyet és lett az ember, majd lerakta õket ide a Földre, hogy éljenek bizonyos szabályok szerint. Ez olyan mintha egy gyereket betennél egy szobába, elmondanád neki mit ne tegyen és magára hagynád, majd egy óra múlva ha valami olyat tett ami neked nem tetszik élete végéig kínzod és vered. Nem csoda, hogy sokan idegenkednek a hittõl. Ezzel a képpel én sem tudnék azonosulni és inkább tekintem beteg embernek azt aki ebben hisz, mint aki nem hisz semmiben. Részemrõl inkább nem hinnék semmiben(bár nem így van) minthogy egy újabb holokausztot vetítve az emberek elé próbáljam rávenni õket, hogy azt csinálják ami nekem tetszik. Szóval visszatérve a kijelentésre, az evolúció szükségszerû volt az ember kialakulását illetõen, de ez még nem zárhatja ki azt, hogy mint eddig is, ez egy óriási fejlõdési folyamat része és ne létezhetne Isten és az odaát. "A legracionálisabb és legvalószínûbb az, hogy semmiféle létezés nincs a halál után." - Ha csak bizonyos kritériumok szerint vizsgáljuk a dolgot, természetesen ez vonható le belõle. Viszont véleményem szerint nem volt kellõen elegendõ vizsgálat a halálból visszahozottak élényeirõl, a regressziós hipnónis eredményeirõl, vagy akár a meditáció alatt átélt élményekrõl. A kijelentésed csakis addig mutatkozik igaznak, míg bizonyos szemszögbõl vizsgáljuk a dolgot. Viszont egy ténynek mindenféle szempontból igaznak kellene bizonyulnia. Ennek a kritériumnak pedig szerintem korántsem tett eleget. Szerintem nagyképûség egy laptopot vagy autót csak ránézésre megvenni anélkül, hogy bármit is kérdeznénk róla. Márpedig itt ez történt. "Hiába hiszel benne hogy lelked tovább fog élni, ez a hited még nem fogja valóssá tenni ezt a gondolatot." - Ez igaz, de attól, hogy te azt hiszed, hogy a halál után nincs semmi, még nem teszi a véleményedet iagazabbá a miénkkel szemben. Ugyanis bizonyítani te sem tudod csak azt hiszed, hogy nincs odaát semmi. Igaz milyen jól ki van ez találva? Nem véletlen, hisz ha bármelyik oldal is 100%-osan be tudná bizonyítani az igazát, borulna minden és oda a szabad akarat/választás esélye és az, hogy szabadon élhess megkötöttségek nélkül. Bármelyik is igazolódna be, mindenképp rengeteg embet sokkolna és sokan fel sem tudnák dolgozni. Ezt pedig senki sem szeretné(vagyis nagyon remélem, hogy nem). 8-nak: "Gondolj bele, meddig emlékszel vissza? Nekem 3 éves koromból vannak élénk emlékeim, vannak olyanok, amelyekrõl a szüleimtõl tudom, hogy 2 körül voltam akkor, s egy - egy nagyon homályos - inkább érzés, mint emlék - még korábbról. És azelõtt mi volt? Semmi. " Az utolsó kijelentésed kissé logikátlan. Azért mert nem emlékeszel valamire akkor már az meg sem történt, vagy nem is volt soha? Ezen logikát követve te egy lavány kis gõzfelhõként kezdted az életed a semmibõl, ami egyre élénkebb lett és testet öltve egyre jobban materializálódott egészen a mai napig, mikor is a legvalóságteljesebb vagy. Te az emlékeiddel azonosítod a világ létezését? Szerintem a te születésed elõtt is voltak más emberek, nem pedig semmi volt ahogy te állítod. Viszont ha csak magadra értetted, akkor is hibás az elgondolás, mert ha szerinted csak az létezett amire emlékszel meg fogsz lepõdni, ha megkéred édesanyás, hogy meséljen a gyermekkorodról. Hidd el tud olyat mondani amire nem emlékszel. Vagy ha hipnotizálnak tökéletesen részleggazadag élményekrõl tudsz beszámolni arról ami neked alapban elõ sem jönne. 12-nek: "Számomra a megszûnni elfogadhatóbb mint az örök kín és szenvedés a pokolban" Milyen igaz. egyetértünk! :) 15-nek: "Nem tudom, melyik nagy mondta, talán Mark Twain, hogy születése elõtt évmilliókig halott volt, és ez semmilyen problémát nem okozott neki. Gondolom ennyire lesz probléma megszûnni létezni. Ateista" Érdekes mondat egy olyantól aki nagy koponyának tartotta magát. Tehát lássuk mit is állít: Évmilliókig létezett egy másik tudatállapotban ahova késõbb vissza is fog térni, csak elõbb beugik 70-80 évre a földre élni, szenvedni, boldognak lenni, hogy ismét a tudatlanság állapotában lehessen. Milyen logikus, nemde? Akkor nem értem minek született meg egyáltalán, ha számára nem okozott gondot a létlenség? Talán megunta és egy kis kihívásra vágyott? Ugyan. 16-nak: "De könnyen kimondod ezt a szót - tény.." Csak annyira, mint azt állítani, hogy Isten nem létezik és ez tény... :) 17-nek: ""Azok a milliárdók, akik valamiben hisznek" Többmilliárd légy szereti az ürüléket, akkor most a szar ettõl finom? " :) Kevered a szezont a fazonnal. A kérdezõ emberekrõl, hívõkrõl beszélt nem legyekrõl. Ha majd több milliárd ember mosolyogva majszolja a kulát akkor el lehet gondolkodni rajta, hogy finom e... "Az hogy sokan hisznek valami baromságban, attól az még baromság marad" - Ebben teljesen igazad van. Már csak azt kell eldönteni az istenhit vagy az ateizmus a baromság :) 22-nek: "Na de ez nem feltételes mód, mindenki ebbe a kategóriába tartozik! Egyesek hiszik, hogy magasabbak lehetnek majd valamikor, ha úgy élnek, ahogy, de példát erre sosem láttunk! Így ez csak hit, és nem tudás" - Igazad van, a példa nem a legjobb. Itt egy másik, az élet. Ahhoz hogy elérj valamit az életben, tanulni, erõlködni, szenvedni, kitartani, és keményen dolgozni kell. Nos, ha te csak ülsz otthon mint egy szabadúszó(ateista), hogy majd lesz valami, akkor nem sok esélyed lesz egy igazán tartalmas szép élethez. (Azért bátorkodtam a szabadúszót rátok alkalmazni, mert szerintetek nem igazán van, vagy nem is kell, hogy az életnek értelme legyen) Szóval, Isten egy nagyon jól keresõ állást igér ahol nincs stressz, de ehhez tenned kell valamit. Mégpedig egy bizonyos iskolát kijárni, hogy megtanuld és elsajátítsd a majdni munkád alapjait. Természetesen a választás a te kezedben van és mehetsz másik iskolákba is tanulni, de akkor az esélyeid jócskán csökkenek, hogy megkapj egy ilyen állást. Vége. Mondjuk az elõzõ példa is érthetõ volt és aki nem értetlenkedik az felfogta a mondanivalóját. 25-nek: - Ki tudja a tutit? Az aki keresi, mert aki keres talál. Aki még csak meg sem mozdul, várhatja, hogy a sültgalamb a szájába repüljön. Szóval bármelyik vallást meg lehet vizsgálni de nem úgy, hogy mik azok amik hülyeségek bennük. Nem. Össze kell vetni az összes vallást és ami mindegyikben benne van, az valószínûleg igaz. Az eltérések csak az adott népcsoport szerinti alakítgatás a saját szájíze szerint. Szerintem.... Na mondjuk én így kezdenék neki... 31-nek: "Csakhogy nem találsz semmit, legfeljebb meglottyad az eszed és mindenféle õrültséget képzelsz. " - Te már csak tudod, mert az ateistáknak csakis az 5 érzékszervvel felfogható világ lézetik. Gondolom egy bûvésztrükknél is elcsodálkozol, hogy varááázslaat. :) "Nem létezõ dolgok töltik meg a fejed és ostobaságokra pocsékolod az amúgy is kevés idõdet." - Mondja ezt egy céltalanul bolyongó ember aki szerint az életének nincs és nem is kell értelem/cél :) "Azt hiszed, nyersz valamit, pedig semmiben sem különbözik a sorsod a többi emberétõl. " - Már ne haragudj, de ezek a mondatok nagyon is egy elkeseredett emberre vallanak, valami baj van? Segítség kell? Úgy vagy vele, hogy ha neked szar legyen másnak is az. A többi köpködésre már nem is válaszolok. Egy megsavanyodott ember vagy aki senkit sem szeret és talán senki sem szeret. Íme az ateizmus példaképe mivé válhat az ember vallás és hit nélkül. Na köszönöm szépen, de inkább kihagyom. 34-nek: "Ahhoz képest ti is elítélitek a többi vallást, pedig nem hiszem, hogy ott volt részetek megtapasztalásban, de csak mert esélyt se adtatok nekik.... Szóval, csak akkor beszélj, ha a fagyi sehogy se tud visszanyalni." - Én egyetlen vallást sem nézek le. Teljesen hidegen hagy ki miben hisz, szóval nyugodtan mondhatok kritikát az ateistákról. 35-nek: - Igazad van, a dogmatikus dolgok semmire sem jók. Az arany közép utat kellene keresni de sokan nagyon is szélsõséges nézeteket vallanak, sajnos.
A kérdező hozzászólása: "Mi értelme egy hámsejtnek, amit lehámlasz, ha a végén elporlik? A keresztények tényleg ilyen individualisták, hogy csak az õ egyéni örök életük, ami a fontos nekik?" Neked nem a saját életed, ami a legfontosabb neked?
Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Az Isten szeretet!
Ahhoz képest ti is elítélitek a többi vallást, pedig nem hiszem, hogy ott volt részetek megtapasztalásban, de csak mert esélyt se adtatok nekik.... Szóval, csak akkor beszélj, ha a fagyi sehogy se tud visszanyalni.
Nem vagyok a szó szoros értelemben ateista, csak nem hiszem amit a vallások mondanak. Miért kéne, hogy legyen - általunk is megérthetõ - értelme az életnek? Mi van ha nincs ilyen? Miért hisszük, hogy a Világegyetem értünk van? Könnyen lehet, hogy nem értünk van, és az élet csak egy "melléktermék". Mi van ha az idõ csak érzékcsalódás? Élünk. Meghalunk. Mindig is éltünk, de mindig is halottak vagyunk. Az életünk, gondolataink és benne a világ lehet halucináció, szimuláció, egyfajta álom is. Fizikailag nem veszünk el, az anyag megmarad, minden amit látunk érzékelünk az anyag és energia, miért hisszük, hogy amit a fejünkben az agysejtek játéka okoz, az olyan nagy jelentõséggel bír? Könnyen lehet, hogy semmi jelentõsége nincs.
Én a tudományban hiszek: A testünk halálának nem szükségszerû velejárója a DNS-ben tárolt információk, tehát emlékek halála. Ha a DNS-ben tárolt emlékek átkerülnek egy élõ emberbe, akkor... Sejtemlékezet az egyik példa, amikor egy donor emlékei átkerülnek a megmentett betegbe. De transzmigráció is van. Ezt a témát nem csak ezoterikusan lehet kezelni, hanem tudományosan is vizsgálják a mai napig is például az USA-ban.
"Ha meg egyszerüen megszününk létezni, akkor ugy látjátok az embert, aki él valamennyit, 1 napot, 1 évet, 1O évet, 3O évet, 8O évet max, és a semmibe vesz mint egy utolsó füszál?" Igen. "Akkor meg mi értelme az életnek?" Elszomorító a felfogásom, tudom, de hülyét kapok attól, hogy állandóan keressük az élet értelmét, mintha lenne neki. Senki nem mondta, hogy van, senki nem ígérte, hogy lesz.
A kérdező hozzászólása: Kedves 2-es! "Miért kéne, hogy legyen - általunk is megérthetõ - értelme az életnek? Mi van ha nincs ilyen?" És mi van ha van értelme, és te nem használtad ki? Akkor elpazaroltad az életed!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves openyoureye! "Igazad van, a példa nem a legjobb. Itt egy másik, az élet. Ahhoz hogy elérj valamit az életben, tanulni, erõlködni, szenvedni, kitartani, és keményen dolgozni kell. Nos, ha te csak ülsz otthon mint egy szabadúszó(ateista), hogy majd lesz valami, akkor nem sok esélyed lesz egy igazán tartalmas szép élethez. (Azért bátorkodtam a szabadúszót rátok alkalmazni, mert szerintetek nem igazán van, vagy nem is kell, hogy az életnek értelme legyen) Szóval, Isten egy nagyon jól keresõ állást igér ahol nincs stressz, de ehhez tenned kell valamit. Mégpedig egy bizonyos iskolát kijárni, hogy megtanuld és elsajátítsd a majdni munkád alapjait. Természetesen a választás a te kezedben van és mehetsz másik iskolákba is tanulni, de akkor az esélyeid jócskán csökkenek, hogy megkapj egy ilyen állást. Vége." Ezzel is ugyanaz a baj, hogy semmi sem bizonyítja, hogy az állás valóban létezik. Talán igen, talán nem. És te is csak az elsõ lehetõségbõl indulsz ki a hozzászólásodban. De mi van, ha a másik oldal az igaz? Vagyis nincs ilyen álláslehetõség. Akkor vajon ki jár jobban? Aki boldogan éli az életét itt, a Földön, vagy aki elpazarolja azt abban a hitben, hogy majd megkaphat egy állást, ami sosem létezett? Egy ateista elõtt is rengeteg csodás munkalehetõség van. Miért kéne ezeket eldobni olyasvalami kereséséért, aminek semmi sem igazolja a valódiságát?
Annyiban, hogy van örök öröm és boldogság.
nekem az az érzésem, hogy az akik most vagyunk abból csak a semmi marad a halál után. és nincs értelme az életnek.
Kedves titak. Nem olvastad tovább, hogy mit ír összegzésül a 12-ik rész 7-edik versében? "A por visszatér a földbe, ... a lélek pedig visszatér Istnhez, aki adta." az utolsó vers pedig az ítéletrõl beszél.
Én sem vagyok konkrétan ateista, Isten létérõl és a túlvilági létrõl is ugyanaz a véleményem: Nem zárok ki semmit. És amit én hiszek az körülbelül így foglalható össze: "Tiszteld az igazságkeresõt, de óvakodj attól, aki azt állítja, hogy megtalálta!"
Ha nincs semminek értelme, akkor értelem nem is létezik. Az értelem a józan ész megnyílvánulása, amikor tudatosan okozzuk a jót. (értelmezõ szótár)
Nem hiszek semmiben. Rossz tudni, hogy ha vége, akkor soha többet nem leszek... Belegondolni ebbe számomra rémületes, hogy soha, soha többet nem fogok tudni magamról... Tudom hogy miután vége, ez a tudat nem fog zavarni, mert a tudat végével megszûnik minden. Belegondolni mégis rémületes.
A kérdező hozzászólása: Kedves 66 os! " Az életlen nekünk kell értelmet adni." Melyik hozzáállásoddal, vagy nézeteddel adsz értelmet az életednek? Avval, hogy "az életnek nincs értelme" Vagy avval, hogy "tökéletesen bele vagyok nyugodva, hogy meg kell haljak, meg kell szünjek létezni" ? Feladtad a küzdelmet, mint egy céltalan, kimerült állat! Nagyon rossz jel! Vagy tényleg ki vagy fárasztva, vagy beetették neked ezt a hülyeséget, egy ösztöneiddel ellentétes gondolkodást! Ez is nagyon rosz jel!
Az értelem hiánya, nem egyenlõ a céltalansággal. Csak mi hisszük azt, hogy értelem csakis cél lehet (hozzáteszem jogosan)
Ez is tipikus. Mi nem értünk hozzá, járatlanok vagyunk a Biblia dolgában. Miért kéne jártasnak lennem? Ha ennyire evidens Isten léte meg az egész, akkor annak teljesen nyilvánvalónak kellene lenni. Mi is élünk, megszülettünk valahogy. Az ateisták között is vannak igen mûvelt emberek. És mégsem hisznek. Közel sem egyértelmû Isten léte - bár én nem tagadom kategorikusan, csak nem hiszem amit a dogmákban. Miért higgyek bármiben is csak azért mert egy régi könyvben megírták?
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 9-estöl idézet: "Valóban nem lenne rossz tovább élni valamilyen módon, találkozni eltávozott szeretteinkkel, de sajnos ez nem lehetséges." Valjuk be, hogy mindannyian szeretnénk tovább élni, találkozni elhunyt szeretteinkel! De ez olyan, mint a kincskeresés. Két barát hallanak arrol hogy egy bizonyos szigeten van egy oriási kincs. Egyik azt mondja, hogy nem lehet ott semmi, és persze hogy nem is fog oda elutazni és nem fogja keresni éveken keresztül, mert egyszerüen nem hisz benne. És persze, hogy emiatt nem is lesz sosem az övé a kincs. De a másik azt mondja, hogy "mi van ha létezik, és megtalálom?" És elmegy keresi mindennap 5 éven keresztül, és megtalálja. Miért lett az övé a kincs? Mert hitte hogy létezik, és tett is azért, hogy megkapja. A másik pedig mivel nem hitte hogy létezik ezért sosem volt egy szemernyi esélye sem, hogy megkapja!
Én azért hiszek, mert nem tudom elfogadni, hogy megdöglök és vége mindennek! :(
Nem tudom, melyik nagy mondta, talán Mark Twain, hogy születése elõtt évmilliókig halott volt, és ez semmilyen problémát nem okozott neki. Gondolom ennyire lesz probléma megszûnni létezni. Ateista
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "Az ember nem több, mint az evolúció végterméke." Honnan veszed, hogy az ember a végtermék? Ilyet a vallásosak szoktak mondani. "Most ez olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy békél meg valaki azzal a tudattal, hogy egy ember átlagosan csak 170-180 centi magas, nem pedig 5 méteres?" De 5 méteresnek lenni nem ad élvezetet, viszont fiatalnak, szépnek, egészségesnek, boldognak stb. lenni vég nélkül, igen. "Van aki felnõ, van aki nem." Platón azt mondta, hogy az ember saját képmására alkotott istent. Mózes azt mondta, hogy Isten a saját képmására teremtett ember. A vallásos ember számára Isten léte meggyõzõdés, s "mellesleg" Isten megválaszolja a halál jelenségét is. A vallásos ember számára Isten léte tény. Azok a milliárdók, akik valamiben hisznek, hogy lesz valami "odaát", azok mind még nem nõttek fel? "Tiszteld az igazságkeresõt, de óvakodj attól, aki azt állítja, hogy megtalálta!" Márpedig a vallásos azt állítja. Akkor tõle minden esetben óvakodni kell? "Számomra a megszûnni elfogadhatóbb mint az örök kín és szenvedés a pokolban" Akkor te azért hiszed ezt, mert ez jobb a lelkiismeretednek? Az állításod azt hordozza magában, hogy valamennyire hiszel. "Halálunk után is tovább élünk némileg, mégpedig az utódainkban, akiknek átadjuk génjeinket és a terepet." Ez szép, de az már nem ÉN vagyok.
"Honnan veszed, hogy az ember a végtermék? Ilyet a vallásosak szoktak mondani." Egyszerá logika. Az evolúció egy folyamat, aminek a vége (többekközött) a mai ember. "Azok a milliárdók, akik valamiben hisznek" Többmilliárd légy szereti az ürüléket, akkor most a szar ettõl finom? Az hogy sokan hisznek valami baromságban, attól az még baromság marad.
Arról nem is beszélve, hogy amikor arról beszélsz, hogy az érzékek csalókák, az meg sem fordul a fejedben, hogy az általad megélt istenélmények is csak víziók, hallucinációk, vagy képzelgések lehetnek. Ilyenkor nyal vissza az a bizonyos fagyi. Az ateisták nem mondják azt, hogy Isten nemléte tény, csak egyszerûen nem foglalkoznak vele, mivel a saját szemükön kívül semmiféle mûszer, mérõeszköz, detektor, radar, stb. nem mutatja ki a létét. Ténynek azt lehet nevezni, ami bizonyított.
Mi értelme az életnek, ha te magad meghalsz? Az emberiség, a világ, mint egész él tovább, és eben neked szereped van! Mi értelme egy hámsejtnek, amit lehámlasz, ha a végén elporlik? A keresztények tényleg ilyen individualisták, hogy csak az õ egyéni örök életük, ami a fontos nekik?
Nem ítélem el a többi vallást, mert minden emberbe belehelyezett Isten egy keresést. Még nem találkoztam olyan emberrel akit ne érdekelne ez a téma. Sõt a biblia írja, hogy vannak népek akik ismeretlenûl tisztelik Istent, de az Igazság maga Jézus aki Isten fia. Feltámadt a halálból, és meghagyta , hogy õt hírdessük minden embernek. És vannak tudósok is akik ezzel foglalkoznak. egy példa.[link]
A 66-osnak! Az ateizmust "azért találták ki, " hogy az ember nyugodtan tehessen bûnt. Nem kell tartani az utolsó ítélettõl, mert nincs, ahogy állítják. Így nem kell FÉLNI a párunk megcsalásától, egy atombomba ledobásától vagy az önzéstõl úgy általában. Persze, amit leírtam, ellenségesen lesarkított. De amit te leírtál, az is pontosan ugyanennyire az.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bocs, elakadt az átvitel valamiért. Szóval eme filozófusok mûveit fejbõl tudod? Az jó, hogy kiváló emberismerõnek tartod magad, messzemenõ következtetéseket vonsz le elsõ olvasásra, akár próféta is lehetnél, akárcsak az öreg Dániel. Persze ahhoz kissé homályosabban kell fogalmaznod, szívni egy kis kendert és jöhet az ordító oroszlán a szárnyaival, meg a többi révület, aztán néhány ezer év alatt majdcsak kiderítik, mit is akartál mondani. A felsõ királyság a kommunista Kína, vagy az Azték birodalom, de lehet Jordánia is, tetszés szerint, még az sem baj, ha alul van, legfeljebb fejreállsz, vagy fordítasz egyet a térképen. Bizonyára jobbat is ki tudsz találni, erõltesd meg magad, mondjuk lehet vadkan, csattogó fékszárnyakkal, turbóhajtással. Ha sehogy sem megy, akkor rendben, szerényen beérem a mókussal, a bennszülöttel és az elkeseredett ateista kutyával, bár jó lenne, ha definiálnád, pincsire, vagy bernáthegyire gondolsz e és szelíd, játékos, vagy éppen veszett kivitelben. :)
A kérdező hozzászólása: Kedves 6-os! "Nem hiszek semmiben. Rossz tudni, hogy ha vége, akkor soha többet nem leszek... Belegondolni ebbe számomra rémületes, hogy soha, soha többet nem fogok tudni magamról... Tudom hogy miután vége, ez a tudat nem fog zavarni, mert a tudat végével megszûnik minden. Belegondolni mégis rémületes." Látom azért te gondolkozol is! És nem gondoltál e valamikor arra, hogy ha ilyen rövid, semmi az élet, akkor arra áldozni, hogy megtalálni az örök élet lehetöségét? Mondjuk, ahhoz hinned kell hogy meg lehet találni. De én biztos vagyok benne, hogy meg lehet találni! De ha valaki nem hiszi, biztos nem is találja meg soha!
"Az utolsó kijelentésed kissé logikátlan. Azért mert nem emlékeszel valamire akkor már az meg sem történt, vagy nem is volt soha? Ezen logikát követve te egy lavány kis gõzfelhõként kezdted az életed a semmibõl, ami egyre élénkebb lett és testet öltve egyre jobban materializálódott egészen a mai napig, mikor is a legvalóságteljesebb vagy. Te az emlékeiddel azonosítod a világ létezését? Szerintem a te születésed elõtt is voltak más emberek, nem pedig semmi volt ahogy te állítod. Viszont ha csak magadra értetted, akkor is hibás az elgondolás, mert ha szerinted csak az létezett amire emlékszel meg fogsz lepõdni, ha megkéred édesanyás, hogy meséljen a gyermekkorodról. Hidd el tud olyat mondani amire nem emlékszel. Vagy ha hipnotizálnak tökéletesen részleggazadag élményekrõl tudsz beszámolni arról ami neked alapban elõ sem jönne". Igen, tudom hogy éltek emberek a korai gyerekkoromban meg még azelõtt is. És még fognak azután is, hogy meghalok. Csakhogy ezeket én nem láttam és nem fogom látni. Már nem leszek, számomra nincs. Persze ma még aggódhatok a szeretteimért akik akkor is élni fognak, mikor én már nem. De ha már nem leszek nem lesz rájuk befolyásom. Az amit most gondolok, képzelek nem lesz a valóság része. És épp azért mert szeretem az életet, nem vigasztal, hogy esetleg - mert bizonyíték nincs semmi ilyenre -majd lélekként valahol lebeghetek, angyalkaként a felhõk szélén hárfázhatok, vagy akár egy másik testben újjászületek. Brrr. még csaj lennék egy másik életben, vagy még rosszabb...Akármi lesz az már nem én leszek, akárhogy lesz, ennek a jelenlegi életemnek vége lesz és bármi is következik azt veszteségnek élem majd meg. Szép dolog a hit, de ha valami nincs - és majd egyszer mindannyiunk számára kiderül mi "van" - akkor nincs bármennyire is meggyõzi errõl magát a hívõ.
5 ös vagyok: szerintem félre érted. Az ateista(vagy agnosztikus) próbál intellektuálisan tisztességes maradni. Csak azért, mert valamit nem tud és az kényelmetlen, nem kezdi el a reményeit valóságként emlegetni. És a példád azért rossz, mert a fehér ember ennek a tapasztalati világnak egy része. Meg lehet kérdezni, hogy õ csinálta e a puskát és hogy mire jó. Istennel ezt nem lehet megtenni. Ha a puska készültérõl nem lehetne korrekt információt szerezni, akkor arról is azt lenne tisztességes mondani, hogy nem tudjuk hogyan jött létre. És nem valami állítani csak úgy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves open! "Talán okosabb lennne néha nézni is(a dolgok mögé) nem csak látni! " Nem kell minden szó szerint érteni. Ha valaki, a barátnõjének azt mondja, hogy "szívem", nem arra gondol, hogy õ keringeti a vért az ereiben szó szerint. A "lát" itt az empirikus ellenõrizhetõségre vonatkozik, abba pedig nem csak a konkrét érzékszervek, hanem azok mûszeres kiterjesztése is beletartozik többek között. Így a szubjektív megismerési mód objektivizálódik, gyakorlatban verifikálható lesz. " - Nekem aztán tök mindegy, hogy az életed egy értelmetlen üres céltalan semmi, ami nem tart sehová. Ha neked ez örömet okoz és még büszke ateistának is vallod magad, szíved joga. " Az életnek tényleg nincs értelme, sõt ez egy értelmetlen állítás is. Egy abszolút értelmet feltételez, amit semmi sem igazol, hogy lenne, ellenben bármilyen értelemmel felruházhatja bárki az életét. "- Ebben egyetértünk, hisz butaság lenne azt feltételezni mint sok hívõ, "... kezdetû bekezdéseddel egyetértek. "regressziós hipnónis eredményeirõl" Hipnózissal eléggé lehet befolyásolni az ember gondolatait és elméjét, a verifikálható állítások a feltételezett elõzõ életekrõl meg sosem olyan konkrétak, hogy valóban súlyos bizonyítékok legyenek. Egyébként te épp az elõbb kritizáltad az emprizimust. Szerinted, ha az érzékszervek nem elég megbízhatóak, a - köztudottan megbízhatatlan - elme szubjektív tapasztalatai objektív háttér nélkül igen? "hogy te azt hiszed, hogy a halál után nincs semmi, még nem teszi a véleményedet iagazabbá a miénkkel szemben" Ez ugye nem egy vélemény. Akik azt állítják, hogy a halál után van valami, alá kéne, hogy támasszák ezt. Mi azt állítjuk, hogy a halál utáni létre az ég világon semmi empirikus vagy logikai bizonyíték, adat, érv nem utal, így semmi értelme felvetni. Sõt, ezt az állítást már falszifikálni/verifikálni is épp elég nehéz ahhoz, hogy a "WTF" állítások közé kerüljön; Russell teáskannájához, meg Sagan láthatatlan sárkányához. " borulna minden és oda a szabad akarat/választás esélye és az, hogy szabadon élhess megkötöttségek nélkül" A szabad akaratnak mi köze a túlvilághoz? Elõrebocsátom, hogy a determinizmus-indeterminizmus vitába nem akarok belemenni, csak annyit mondanék, hogy a kompatibilista felfogással javarészt egyetértek. "Ezt pedig senki sem szeretné(vagyis nagyon remélem, hogy nem). " Dehogynem, én nagyon szeretném, hogyha valaki bebizonyítaná, hogy van túlvilág. De mivel szeretném, pont emiatt vagyok jóval kritikusabb azokkal szemben, akik azt állítják nekik sikerült. "Talán megunta és egy kis kihívásra vágyott? Ugyan. " Nem érted. Twain itt arra gondolt, hogy az élet elõtti (pontosabban fogalmazva nélküli) állapotot nem tartja senki rossznak. Emiatt nem kéne félni a haláltól sem. Persze ez hülyeség, mert ha nekem nincs semmim és elveszik az ugye 1/0, de ha megvan mindenem és azt veszik el, az már jóval nagyobb baj. "- Ebben teljesen igazad van. Már csak azt kell eldönteni az istenhit vagy az ateizmus a baromság :) " Az ateizmusban nem hisz senki (legalábbis aki tudja mi az), mivel az ateizmus nem hit. "Természetesen a választás a te kezedben van és mehetsz másik iskolákba is tanulni, de akkor az esélyeid jócskán csökkenek, hogy megkapj egy ilyen állást. Vége. " Képzeld el, hogy ülsz a munkahelyeden/iskolában, odamegy egy alak, aki azt állítja, ha elvégzel neki egy rakat értelmetlen feladatot, akkor az õ fõnöke elvisz magával Csodaországba. Megkérded tõle, volt-e már ott. Azt mondja, hogy még senki sem volt ott, de a fõnöke ott él, és a fõnök hitelessége megkérdõjelezhetetlen. "De, ha a fõnök ott él, akkor hogyan mondta ezt el magának?" kérded tõle. "A fõnök léte abból következik, hogy a világban vannak fõnökök. Tehát, ha vannak fõnökök, az én fõnököm is létezhet. Mivel maga nem tudja bebizonyítani, hogy nem, ezért a fõnököm ajánlatát logikus elfogadnia." Szerinted a fickónak igaza van? "Össze kell vetni az összes vallást és ami mindegyikben benne van, az valószínûleg igaz. Az eltérések csak az adott népcsoport szerinti alakítgatás a saját szájíze szerint. Szerintem.... Na mondjuk én így kezdenék neki... " De a vallások és pszeudovallások között a közös metszéspont maximum az lehet, ami az õ vizsgálatuk tárgyán kívül esik. Az általuk "vizsgált" világban semmiféle konszenzus nincs a vallások között. Nincs közös pont. Persze attól még lehet, hogy valakinek igaza van, de értelmetlen feltételezni alap nélkül. "- Te már csak tudod, mert az ateistáknak csakis az 5 érzékszervvel felfogható világ lézetik. Gondolom egy bûvésztrükknél is elcsodálkozol, hogy varááázslaat. :) " Miért, te mit tudsz, amit nem tudsz visszavezetni valamilyen empirikus alapértékre? "- Mondja ezt egy céltalanul bolyongó ember aki szerint az életének nincs és nem is kell értelem/cél :) " Az ateisták azt mondják általában, hogy abszolút értelme nincs. "Íme az ateizmus példaképe mivé válhat az ember vallás és hit nélkül. Na köszönöm szépen, de inkább kihagyom. " [link] [link] Íme mivé válhat az ember a vallással. Inkább kihagyom. "- Én egyetlen vallást sem nézek le. Teljesen hidegen hagy ki miben hisz, szóval nyugodtan mondhatok kritikát az ateistákról. " Valóban, de az ateizmus továbbra sem vallás.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves Grielean! Most ez olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy békél meg valaki azzal a tudattal, hogy egy ember átlagosan csak 170-180 centi magas, nem pedig 5 méteres? Igen, ebbe addig mindenki bele lenne nyugodva, amig mindenki ebbe a kategoriába tartozna. De mit szolnál hozzá, ha néhány embernek meg lenne az a képessége, hogy ha akar, 1 mm magas, ha akar 175 cm ha akar 3O m magas? Nem zavarna hogy te mindig 175 cm magas vagy? Ha tehetnél azért, hogy te is mindig olyan magas légy, amilyen akarsz lenni, nem tennél érte? Én tudom, hogy van célja az életnek, és azt is tudom, hogy ha teszek érte, akkor örök életem is lesz. Ez a külömbség közöttem és közötted Te is, én is "175 cm magasak" vagyunk, csak én tudom hogy ha teszek valamit, akkor "utána mindig eldöntök a magasságomrol" te ugy tudod, hogy nem változtathatsz rajta, ezért nem is teszel semmit érte, és persze, hogy akkor neked nem is fog változni semmi az életedben!
meghalsz es kesz, vege eltemetnek/elegetnek, atadod a helyed a kovetkezo generacionak
A kérdező hozzászólása: Kedves 1-es köszi a kiegészitést! Tökéletesen kiegészitetted a kérdésem!
"Még nem találkoztam olyan emberrel akit ne érdekelne ez a téma. " Pedig biztos van ilyen ember. "És vannak tudósok is akik ezzel foglalkoznak" Craig nem tudós, a teológia nem tudomány, hanem valamiféle ideológiarendszernek mondható. A jó öreg William már épp elégszer csinált bohócot magából. A napokban olvastam egy könyvet pl. ahol az volt az érve, hogy "az ateistákon iszonyú teher van, mert be kellene bizonyítani, hogy konkrétan mennyi bizonyíték lenne elég Istenre nézve". De persze, ha Isten helyére manókat, ateisták helyére amanóistákat írna valaki, Willy boy nagyokat pislognak, hogy most mi van.
"Az ateizmust "azért találták ki, " hogy az ember nyugodtan tehessen bûnt." Ahhoz képest nem ateisták kerülnek a börtönökbe és nem köthetõ hozzájuk a bûnözési statisztikák. Szép a spekuláció, de nem fedi a valóságot s, ezt tudnád, ha mûvelõdnél egy kicsit. Tudod. Társadalomtudomány.
Mármint a mazochista a pokolban?
Még nem döntöttem, hogy mókuska, kutyuli, vagy vadember legyek e inkább. Na de Te kedves kérdezõ, az igazság bajnoka úgyis megvizsgálsz minden lehetõséget, mi az igazság, hol vagyok elásva. Hát csak keresgélj szorgalmasan, gondolom Marx, Engels, Lenin, Kant, Hegel, Nietsche, Xenophanész, Püthagorasz, Anaximenész, Anaximandrosz és Thalész, továbbá az eleai (Parmenidész, Zénón, Melisszosz, na és Szókratész. Nehogy kihagyjak valakit, inkább listát nyujtok: [link]
Nem vagy kicsit felfuvalkodott kérdezõ? Más embereket, akik nem úgy gondolkodnak mint te állatoknak tartasz, és azt gondolod, hogy baj van velük. (mellesleg ha nem ilyen lenézõ módon használnád az állat címként akkor nem is tûnne olyan rossz dolognak, ha az ember is állat.)
"Annyiban, hogy van örök öröm és boldogság." 1. Mi értelme van az örök boldogságnak? 2. Mi a különbség az örök boldogság és az örök szenvedés között? Elõbb-utóbb mindkettõ kiüresedik...
Ha szabad, én még kiegészíteném a kérdést: Az ateisták hogy tudják elfogadni, hogy egyszer majd nem lesznek soha többé? Hogyan tudnak megbékélni azzal, hogy ugyanúgy sohasem lesznek, ahogy sohasem voltak? A fejükre esik egy cserép, vagy frontálisan ütköznek s egyik pillanatról a másikra vége mindennek: nincs semmi lélek, szellem vagy ilyesmi, ami tovább élne. Vége mindennek mindenkorra. Ezzel hogy lehet együtt élni?
Ez az egész vita onnan indult, hogy a hívõk félnek és természetellenesnek tartják a halált, míg az ateisták nem...(Na jó, , , a félelem már konkrétan személyfüggõ) + Nagyon örülök, hogy vannak hívõk, amik nem ítélik el a többi vallást, csak kár, hogy a Bibliának nem ez az álláspontja.
A kérdező hozzászólása: Kedves 43-as! "ha a csak a test halandó, és a lélek halhatatlan..." Ha igy lenne, igazad lenne! Csakhogy: (Ezékiel 18:4) . . .. Amely lélek vétkezik, az hal meg. (1Mózes 2:16, 17) . . .: „A kert minden fájáról ehetsz megelégedésig. 17 De ami a jó és rossz tudásának a fáját illeti, arról ne egyél, mert azon a napon, amelyen eszel róla, bizony meghalsz.” Itt Isten Ádámnak nem azt mondta, hogy "meghalsz, és a lelked a mennybe kerül, esetleg a pokolba, és ott örökké fogsz tovább élni" hanem egyszerüen "meghalsz" vagyis "megszünsz létezni" ami önmagában az örök élethet mérve elég jo kis büntetés! És mi lett volna Ádámmal, ha nem eszik a fárol? Akkor örök élete lett volna, nem? És ezzel fogja megjutalmazni, amikor eljön az ideje, azokat, akik engedelmeskedtek, és engedelmeskednek neki!
A kérdező hozzászólása: Az örök életnek semmi értelme, ha a menyországról beszélünk. Õrök életnek a földön van értelme, és Isten ezt is igérte meg a Biblián keresztül.
Gondolj bele, meddig emlékszel vissza? Nekem 3 éves koromból vannak élénk emlékeim, vannak olyanok, amelyekrõl a szüleimtõl tudom, hogy 2 körül voltam akkor, s egy - egy nagyon homályos - inkább érzés, mint emlék - még korábbról. És azelõtt mi volt? Semmi. Én úgy gondolom így lesz a halállal is. De nem vagyok kõ ateista - majd meglátjuk mi lesz.
Számomra a megszûnni elfogadhatóbb mint az örök kín és szenvedés a pokolban
Hm.. Én jópofa dolognak tartanám, ha halálom után szellemként tovább... ""élhetnék"" a Földön, emberek között járkálni, kísérteni, ilyesmik. De nagy valószínûség szerint csak megszûnök, és ennyi. Zavarni éppenséggel nem zavar, mert úgysem fogok tudni róla. Majd kiderül, miután meghaltam. Vagy nem derül ki :) 23/N
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves 31-es! A te életednek aztán nagy értelme van Isten nélkül! Felnösz, szerzel egy házat, elmész mindennap dolgozni, keresel egy párt magadnak, párosodsz, lesz gyereked, megöregedsz, megdöglessz, és valoszinüleg nem a hollok esznek meg, hanem elkaparnak. Persze ez akkor lesz igy, ha három évesen nem rohansz ki a kocsi elé, vagy nem végzed valami más modon idejében. Pont mint egy kutya, vagy mint egy mókus! A mókus is ugyanazt csinálja! Szerez egy odut, egy párt, párosodig, gyüjtöget, aztán megdöglik! Ha falun élsz, akkor ilyen mókus vagy. Ha városon élsz akkor egy mókuskerékben futó mókus vagy! Az embert ezek a dolgok külömböztetik meg az állatoktol, a müvéeszet szeretete és az istenfélelem. Ha kihaltak belöled ezek, ha az ateisták mérgezö tanitása kiölte belöled, akkor már az elég nagy baj! Akkor egy ösztöneire hallgato oktalan állattá váltál egy nagy teljesitményü aggyal a nyakadon! Nekem van egy magasabb rendü célom, és el is érem, mert igyekszek elérni! De te biztosan sosem fogod elérni, mert nem is keresed, nem teszel semmi eröfeszitést érte!
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves 5-ös! "nekem az az érzésem, hogy az akik most vagyunk abból csak a semmi marad a halál után. és nincs értelme az életnek." Mit tenne egy benszülött egy távcsöves puskával ha találna egyet az erdöben, és lenne mellette használati utasitás, és 5.OOO db. golyó? Mivel nem kérdez tanácsot a fehér embertöl, kiprobálja, hogy mire jo. Meg lehet törni vele a kókuszdiót, kipróbálja, de nem úszik a vizen, lehet botnak használni, mondjuk, egy kicsit nehéz, lehet disznek, különlegességnek használni a kunyhoban, esetleg eladni három levadászott majomért. Tüzbe téve pedig robbanhat és sérülést okozhat. Esetleg véletlenül lelö valakit, és akkor elkergetik a falubol. Kb. ezt teszik az ateisták is az életükkel. Nem tudják, mi a célja, ezért azt mondják, hogy nincs is célja. Probálgatják, hogy mire jo, és felhasználják erre-arra, de sok hasznuk nincs benne.Max. 8O év mulval meghalnak, és ennyi volt, egy rövid élet, amely célkereséssel telt. Ha ez a bennszülött megkérdezne egy fehér embert, hogy a használati utasitás alapján tanitsa meg neki, hogy mi a célja a puskának, hogyan kell használni, minnyivel jobban fel tudná használni! Minden vadászat csak 5 percig tartana, és mindennapra meglenne könnyen a friss hus! De ehejett ö odaadja 3 elejtett majomért! Ugyanigy van az élettel is! Ha tudod a célját, akkor örök életre van kilátásod! És többen is kifejezték, hogy nem lenne rossz ha ugy lenne! A lényeg, hogy ugy lesz, és akkor nagyon jo lesz! De ha a bennszülött azt mondja, hogy a puska a semmiböl lett, és nincs célja, és hogy éppen emiatt a fehér ember sem tudja a célját és nem is tud emiatt megtanitani rá, akkor nem ér semmit a puskával, netán bajt csinál magának. De ha elfogadja, hogy a fehér ember többet tud, és ö kellett csinálja a puskát és tanácsot is kér akkor jol fel tudja használni! Az is lehet, hogy a fehér ember hagyta ott ajándékba a fegyvert, és várja, hogy mikor kér tanácsot a bennszülött! Ugyanigy van Istennel is! Megajándékozott egy gyönyörü világegyetemmel, és élettel! És várja, hogy tanácsot kérjünk, hogy meg tudjuk a célját! De az ateisták azt mondják, hogy nincs semmi célja az egésznek, véletlenül lett, és nincs kitöl tanácsot kérdezni. És pont emiatt nem is ér semmit az életük.
Szia dexter! Ateista vagyok, de ezt nem hagyhatom ki: - A legyeknek mindenesetre finom...- :)
A vallás két dologra jó. Jól lehet vele irányítani az embereket és sok benne a pénz. Vannak olyan mélyenhívõ emberek akik ha a saját szemükkel látnák akkor sem hinnék el. A vallást azoknak találták ki(részben) akik nem tudják elfogadni hogy megszûnnek létezni. Én tökéletesen együtt tudok élni azzal a ténnyel hogy egyszer megszûnök létezni. Az életlen alapjába véve nincs értelme... nem arra kell várni hogy majd egy régi mesekönyv beigazolódik és ha a Földön megteszem amit az állítólagos Isten mond akkor utána happy lesz minden. Ha belegondolnának(de nem fognak mert annyira agy mosottak) akkor õk is észrevennék.... tudod, mézes madzag szaros véggel... Az életlen nekünk kell értelmet adni.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Csak az elejét néztem meg, erre reagálok. Elõször is nem terjedt futótûzként a keresztény hit, csakis az tette lehetõvé, hogy a zsidókat kiûzték a hazájukból, Judeából. Százötven, kétszáz évig csak az Õ köreikben terjedt a kereszténység. Másodszor, ha Judás hitt volna Jézusban, akkor nem árulja el, Péter nem tagadja meg. Péter és Pál teljesen mást hitt és a kereszténységnek már a kezdetei is szörnyû széthúzásban teltek, a mai napig sincs egyetértés számos kérdésben. A vallási vezetõk igen gyakran éltek a propaganda eszközével, a tanításnak kikiáltott bibliai szövegek még Jézus valóságos létezését sem bizonyítják, de ha élt is egy hozzá hasonló személy, akkor sem bizonyos, hogy a róla szóló történetek vele estek meg, szerényen megjegyzem, ezt jó néhány keresztény felekezet hasonlóképpen gondolja. A Biblia hibájára rámutat, hogy egyszerre száz verzió semmiképpen nem lehet igaz, vagy kétszáz, a csoda tudja, hányan, hányféleképpen értelmezik. Tovább már nem is néztem a tisztelt videót, akinek elõadója nem tudós, csak egy teológus, amely mûfaj áltudomány és a doktori címe nem sokat ér.
Az életnek miért kéne, hogy értelme legyen? Az ember nem több, mint az evolúció végterméke. A legracionálisabb és legvalószínûbb az, hogy semmiféle létezés nincs a halál után. Ez nem döntés, vagy hit kérdése. Hiába hiszel benne hogy lelked tovább fog élni, ez a hited még nem fogja valóssá tenni ezt a gondolatot.
Kedves kérdezõ, kérdésedre a Biblia is megadja a választ: Prédikátorok.3.19-22 -Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlõ végök van azoknak; amint meghal egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság. -Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz. -Vajjon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegy-é; és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megy-é? -Azért úgy láttam, hogy semmi sincs jobb, mint hogy az ember örvendezzen az õ dolgaiban, mivelhogy ez az õ része e világban: mert ki hozhatja õt vissza, hogy lássa, mi lesz õ utána?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); kedves k zarándok "Nem olvastad tovább, ..." - Olvastam! A Bibliát vagy részekre szedjük, kiforgatjuk és idézünk belõle (mint az egyház), vagy egybe olvassuk az egészet. Az elsõ esetben néhol még kap valami választ az ember, míg a másodikban nem több mint Komjáthy István "Mondák könyve", vagy Robert Gravesz "A Görög mítoszok" címû könyve. Kedves kérdezõ, Ha csak a test halandó és a lélek halhatatlan akkor a lélek nem lehet élõ, mivel minden ami élõ az elõbb-utóbb meghal. Ezek szerint a halhatatlanság feltétele az élet utáni lét. Ezért élet csak a halál elõtt lehet, lét pedig csak olyan létben ahol van élet. Ahol nincs lét ott nem lehet létezés sem mivel nincs élet. Ha elfogadjuk a lélek test halála utáni örök életét, akkor az valami olyan lehet mint fing a befõttesüvegben. Se színe, se szaga csak a nagy semmi. Ezt akarod? Számomra sokkal hihetõbb a reinkarnáció, mint az örök élet. Istennél mindennek ára van, még az örök életnek is: Mt 19.29 Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit, nõvéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét ..... az örök élet lesz az öröksége
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Szóval a vallás nevében tettek rossz dolgokat az emberek? Nahát, errõl még nem is hallottam, minden nap tanul valami újat az ember... 1, Leírtam, hogy amit állítok, az le van sarkítva. Azért van lesarkítva, hogy pontosan rámutasson a másik oldal érvelésének szûk látókörûségére: nem olyan egyértelmû az, hogy a vallások az emberek irányításáért vannak, nem olyan egyértelmû az, hogy az elmúlástól való félelem hozza létre a vallást. Miként nem olyan egyértelmû az sem, hogy azért ateisták az emberek, hogy bûnt tehessenek. Mindkét megközelítés ellenséges a másikkal szemben. Ha azt állítod, hogy a Biblia mesekönyv, illetve, hogy a vallásosok agymosottak, akkor még igazán vallásos emberrel nem találkoztál életedben. Jézus azt mondja: szeresd az ellenségedet is! Te erre azt mondod, 1, ezt más is mondta 2, ha szereti az ellenségét, abnormálisan viselkedik. Hülyének nézed azt, aki vállalja, hogy szembe megy az alapvetõ emberi ösztöneivel logikus magyarázat nélkül. Pedig ez egy nagyon szép dolog...
"Igen, ebbe addig mindenki bele lenne nyugodva, amig mindenki ebbe a kategoriába tartozna. " Na de ez nem feltételes mód, mindenki ebbe a kategóriába tartozik! Egyesek hiszik, hogy magasabbak lehetnek majd valamikor, ha úgy élnek, ahogy, de példát erre sosem láttunk! Így ez csak hit, és nem tudás.
Szerintem nincs semmiféle létezés halálom után. Meghalok, aztán semmivé válik a tudatom, ennyi. Az élet értelme, meg nem nagyon tud érdekelni. Ha van is, senki se tudja biztosan. + egész jól elboldogultunk eddig is nélküle. És ha majd megtudom? Ugyan mi változna? "Ugyanigy van Istennel is! Megajándékozott egy gyönyörü világegyetemmel, és élettel! És várja, hogy tanácsot kérjünk, hogy meg tudjuk a célját! De az ateisták azt mondják, hogy nincs semmi célja az egésznek, véletlenül lett, és nincs kitöl tanácsot kérdezni. És pont emiatt nem is ér semmit az életük." 1. Köszönöm, hogy a szemedben az életem = a nullával. 2. Jah, és hogy kijavítsalak. A te célod az, amit a vallásod elõírt neked. És ez is csak ezért van így, mert Európában, nem pedig Egyiptomban születtél -.-. 3. Ne zavarjon, hogy legalább a mi felfogásunk megalapozottabb, mint a tiéd. 4. Meglátszik az arrogancia az írásodban, ahogy az ateistákat a bennszülöttekkel példázod stb. stb. 5. + Miért kell b*szogatni a jó népet a hiteddel, csak azért mert õk (mi, , , ateisták) inkább biztosra akarnak menni, mint hamisan hinni és életünk egy tekintélyes részét elpazarolni?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Halálunk után is tovább élünk némileg, mégpedig az utódainkban, akiknek átadjuk génjeinket és a terepet. Az állatvilágtól cirka félmillió generáció választ el minket, de a kultúránk kialakulásához is kellett legalább ezer. Õk megtették a magukét és nekünk is meg van a szerepünk a jövõ formálásában, a felelõsségünkkel egyetemben. Ahogy a fûszál is, ahogy írtad, az állatok is és az ember is részt vesz a folyamatban. Egyszeri és rövidke élete mindennek megismételhetetlen és egyedül az ember jutott el odáig, hogy némileg maradandót alkothat. Ami létrejön, az el is pusztul egykor, elég, ha a szerepét betölti, aki megszületik az meg is hal. Valóban nem lenne rossz tovább élni valamilyen módon, találkozni eltávozott szeretteinkkel, de sajnos ez nem lehetséges. A bibliai történetek szépek és szórakoztatóak, akárcsak Hauf, Andersen és Benedek Elek meséi, de én már egészen kis koromban kinõttem belõlük, ám ha Neked még mindig szükséged van rá, higgy a hihetetlenben és zárkózz el a valóság elõl, engem nem zavar. Van aki felnõ, van aki nem. Ennyi.

kérdésre adott válaszok
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Már sajnos nem tudod vissza csinálni, de már ne haragudj, szerinted kik pénzelték a háborút? A saját testvéreik elgázosításáért fizettek. Vagy azt hiszed hogy nem tudták, ahogy az egyik hozzá szóló írta, Igen azok nem tudták, akik nem a magasabb körökben mozogtak, nekik nem kötötték az orrukra, hogy ne okozzanak tömeg pánikot.... S elmondom, hogy most sem mindent mondanak el az embereknek, mert akkor a vezetõ beosztásuknak vége lenne, kitörne a tömeghisztéria, s emberek halnának meg megint. A munkás osztályra pedig nagyjából szükség van, valakinek dolgozni kell, nem gondoltad, hogy Õk fognak dolgozni helyetted? Így is kevesen dolgoznak mert munkanélküliség van....S nem folyik be annyi adó, hogy fedezni tudják a dolgaikat. Na de ezt mindenki tudja. Vallással kapcsolatban mondok csak egy példát, mert ebben a rovatban vagyunk. Egy minap egy "tanár aki hittant" oktat egy iskolában, az óráját így kezdte a diákoknak: "Én nem hiszek Istenben, de akarjátok, hogy megtartsam így is az órát, "? Ha a mondat mögé néztek így mûködik más dolgokban is a társadalom... azt sokan nem tudják, hogy titokban olyan anyagokat szórnak szét repülõkrõl, hogy az ember "gyógyszer" függõ legyen és így a gyógyszer ipart tudják fenntartani. régen nem voltak allergiásak az emberek a parlagfûre, meg szinte semmire... Most meg?....egyre többen allergiásak, és ez is csak egy dolog a sok közül... az emberek fölsõ része szépen fokozatosan teszi el láb alól a "nem kívánatos" személyeket, a saját ember társaikat.
Dehogynem segítették. Meg voltak szervezve a kimenekítõ útvonalak, és ki is vittek sok embert, amikor már le voltak zárva elõttük a határok. Azt viszont lásd be, hogy százezresével nem vihették ki õket titokban. A gazdag zsidók nagy része az USA-ban élt, az USA pedig hadba lépett a nácik ellen. Mit lehetett volna még tenni? De még ha ki tudtak volna is csempészni több százezer embert, hová? Az USA sem fogadott be akárkit, például akinek kommunista múltja volt, az nem kapta meg a letelepedési engedélyt.
Az elhurcoltakon és a katonákon kívül nem sok ember tudta ám, hogy mi folyik a táborokban, ha hiszünk az emberek alapvetõ jóságában, akkor ez a magyarázat, ha nem, akkor épp úgy nem érdekelte õket más ember sorsa ahogy szinte mindenkit.
Segítettek õk amennyire tudtak. Nem hallottál még például az úgynevezett Kasztner vonatról? Sok gazdag zsidó összeállt és lefizette a németeket, hogy egy vonaton kivihessenek annyi zsidó amennyit csak tudnak. Röviden ennyi.
Persze-persze-persze mese habbal. Nagyon is tudták a szövetséges titkos szolgálatok. Most komolyan elhiszitek, hogy a tényleges titkos földalatti V1 és V2-es rakétákat összerakó üzemeket tudták, hogy hol vannak, de a koncentrációs táborokról nem? WTF? Ennyire buták nem lehettek.
Kik is huzzak a legnagyobb hasznot mindebbol, nezd meg a tortenelmuket.
Mert a gazdagságot sem filantrópiával érték el.
Talán a konkurrenciától tartottak.
Mert nem állt érdekükben. Amúgy ez inkább politika vagy történelem kérdése, a valláshoz nem sok köze van, mert a zsidók nagy része sem vallásos, hanem fajilag az, továbbá ha már a II. világháborúról beszélünk, a zsidók elhurcolása ott sem vallás alapján, hanem származás alapján ment. Az igazán gazdagok amint tudtak leléptek innen, pl.: az USA-ba. Vannak források arra, hogy az USA-ban különbözõ zsidó szervezetek gyûjtést szerveztek az európai társaik megsegítésére váltságdíjként (a németeknek szükségük volt a pénzre, mert a háború elfogyasztotta a kasszát). Az érdekesség az, hogy a pénz sosem ért oda a németekhez... A gond az, hogy sokat õk sem sokat segítettek a deportáltakon, de tõlünk elvárják, hogy még most is fizessünk kárpótlást...
Sok mindent ami a 2. vh-ban történet csak a háború után tudták meg az emberek. Többek között ezt is.
Pontosan mit tudtak volna csinálni, küldeni segélyszállítmányokat a gettókba? Valószínûleg az lett volna a szállítmányok sorsa, mint amiket manapság küldünk az afrikai éhezõknek, t.i.: megszerzi õket a kormány és katonai célra költi. Ahhoz, hogy megakadályozzák a deportálásokat, katonai erõ kellett volna, az meg nekik sem volt.
Egyébként próbáltak segíteni, amíg lehetett segélyszállítmánnyal, pénzzel, stb. Meg azzal, hogy az ellenségeiket (szövetségeseket) segítették.

Melyik vallás tilt beöltözést?

A suliban az volt a feladatunk, szamurájnak ill. gésának öltözzünk be.De az egyik lány nem öltözött be, azt mondta azért, mert a vallása tiltja.
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
Hát ez egy jó hülye kérdés volt... "A mi, XY vallásunk 152-ik tana: ne öltözz be!" :-)
A kérdező hozzászólása: Én is a jehovákra gondoltam, de nem voltam benne biztos.
Én mindig halálnak akartam csuklyába öltözni, de soha nem jutottam odáig:D
Jehova tanúja valószínûleg. Vagy valamilyen karizmatikus egyház tagja. Akármi más is lehet persze.

Egy hívőnek lehet-e életcélja egy tökéletlen társadalomban?

Ha következetesek akarunk lenni, akkor egy hívő nem azonosulhat tökéletlen társadalmak tökéletlen céljaval, amik egy mindenható számára értéktelenek. Nemcsak szívből lehet tevékenységet végezni, lehet "csupán" korrektül, jól dolgozni. Ezek is fontos társadalmi törekvések. Sőt, ez alkotja a társadalom gerincét. A keresztény , hogy tud azonosulni egy az esetleges " Mindenhatói" szempontból kevésbé fontos törekvéssel, ha ez sokaknak mégis életfontosságú? Esetleg lenézi, megveti azokat, akik nem az "Isteni" dolgokkal, nem olyan szemlélettel értékeli a társadalmi törekvéseket, vagy csak átnéz ezeken az embereken? Pl. kutyamenhelyek, nyugdíjas tűzoltó egylet, bélyeggyűjtők társasága...stb.
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
Kérdezõ: Nos igen, a hit és a tudomány nem tud vitázni igazán. Bár nekem sokat tanított a vallás, hogy hogyan legyek jobb ember. Persze ez relatív. Engem mindig a gyakorlatban alkalmazható része érdekelt a vallásnak gondolkodás szintjén, mert a többi hit.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); # 15: "Sajnálom, hogy nem értünk eget, Isten nem az evolúciót használta, hanem maga hozta minden egyes életet a neme szerint létre, bele kódolva a Dns-be a szerepét is minden egyes sejtnek, " - Sajnos ebben tényleg nem értünk egyet. Ezt a belekódolta a DNS-be dolgot kifejtenéd? Nem igazán értem, de érdekelne. Én azért gondoltam az evolúcióra, mert pl. kifelõdött az ember, ám nem lehet, hogy nem volt tudata\lelke és Isten teremtése ezt akarja jelenteni? Mármint az bizonyított, hogy a Föld x idõs, az emberi evolúcióra utaló bizonyítékok is léteznek és elfogadottak (legalábbis a katolikus egyházban), ám a lélek kérdése még a tudomány részérõl nem tisztázott és abban igenis lehet Isten teremtése. Még nem sokat gondolkodtam ezen, ezért érdekelne pár ellenvélemény. Kérdezõ: "Minden élõlény a Földön, a flóra és fauna 99, 9 %-a már évmilliókkal ezelõtt kihalt. Ez bizonyított tény, persze lehet hinni, hogy ez nem igaz. Ezt hívják szellemi szabadságnak, de attól az még nem úgy lesz. E tények mind a Teremtés értelmét, mind tényét cáfolják. " - A Teremtés alatt, ha a Bibliai teremtéstörténetet érted, annak a szó szerinti értelmezését tényleg cáfolja és ezt az egyház is elismeri. Ám a lélek teremtésére gondolva, mint fentebb írtam, vagyis átvitt értelemben véve a szöveget, nem cáfol semmit. Legalábbis még nem tudja cáfolni a tudomány a lélek teremtését.
Kedves Filoszmen. azért válaszol egy igazán Jézus követõje biblia verssel, mert ahogy benne van a versben Jézust utánozza, és Maga Jézus is idézett az írásokból, hogy a mondani valóját alátámassza. Ugyan is a biblia Isten szava, és ez az etalon a mérce, és nem az emberi közgondolkodás. az embereknek, ha Õt elfogadják, akkor Hozzá kell igazítani a gondolkodásunkat és nem fordítva. Maguk az elsõ keresztények is sokszor hivatkoztak írásokra, mert nem a saját kútfõ a lényeg, hanem összhangban legyen a gondolkodásuk Isten szavával. s ezt akarja és valósítja meg a teremtõ azzal a szándékával, hogy egy igaz tanításba gyûjtse az embereket, hogy egységesen imádják, és szolgálják õt, és nem millióféle módon Ha valaki pedig azt mondja hogy nem kell Isten szavát az életünkben használni, akkor ugyan mivel érvel másnak a hitérõl, Pál apostol nagyon szeretett biblia idézeteket használni az érveléséhez, amikor másokat tanított, vagy hirdette az igazságot. Soha nem azt mondta ami a saját elméjébõl pattant ki, mindig igazodott a teremtõ szándékához, s ez a bibliában van lefektetve. ellenben hogyan lehet valaki Isten szerint élõ, ha nem is tudja mit mond neki a teremtõ, hogyan éljen?
Neked mért fontos hogy másnak mi az életcélja? Neked mi az életcélod? Egy nap úgyis meghalunk, így az a legjobb hogy mindenki annak éli az életét amit jónak érez. Egyébként keresztény vagyok és a legjobb haverom pedig hindu... ez nem egy csoda, csupán attól függetlenül hogy néhány emberen fennakadsz attól még a többi keresztény talán lehet normális.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a választ! A gyakorlati etikában szerintem Arisztotelésznél nem alkotott senki maradandóbbat, a címe: Nikomakhoszi Etika. Ha mindenki e szerint élne, akkor sokkal közösségibb lenne a világ és mentes lenne az ostoba, primitív vallási konfliktusoktól.
Hol -Kezdõdik? Amikor válaszokat keres az életben felmerülõ kérdésekre. S akkor rá jön arra amitõl változtatni szeretne, mert kap egy választ, amit logikusnak és meggyõzõnek talál, és akkor változtat az életén. Én magam sem hittem és hiszem ma sem, hogy ennyi lenne az élet. Hiszen az agyunk sokkal többre képes, mint 70-80 év használatára. S ez csak az egy a sok közül ami magyarázat arra, hogy nem magunktól jöttünk létre. A teremtés Tervezõért kiált.
A kérdező hozzászólása: Kedves 17#-es! A lélek / görögül pszüché » pszichológia/ létét, nem létét azért nem cáfolja a tudomány, mert nem tételezi fel a test nélküli lelkek létezését. Ezért nincsenek tudományos Isten cáfolatok sem, mert nem tudományos terület az Isten kérdés. Ami gondolati síkon válik gondolattá az egyes ember fejében, az nem lehet empirikus kutatás tárgya. Komoly tudós ilyenekkel nem foglalkozik, csak a " Hovind " félék keresik a népszerûséget hasonló témákkal. Egyszerûen a tudomány nem hisz a teremtett lelkek lehetõségében, hiszen ezt nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni. De a tudományban ezek a dolgok általában a " nem igaz, de szépen hangzik " kategóriába esnek. Az pedig nem igaz, hogy a vallás és a tudomány nincsenek konfliktusban egymással. Valójában zéró összegû konfliktusban vannak, hiszen a tudomány a valóságot kutatja, a vallás pedig mirõl is szól? A nem valóságról? Isten, Sátán, Paradicsom, Pokol, szentháromság, eredendõ bûn...mind - mind tartalom nélküli, értelmezhetetlen kijelentések, amiknek nincs tárgya és alanya, a magyarázatot pedig önmagából kívánja levezetni.
Az utolsó kommentben feltett kérdésre szeretnék válaszolni... de nem tudok. :) A saját válaszomban "igazán jó keresztény"-t írtam, de nem feltétel a kereszténység, szóval minden emberra vonatkoztatható. És ennek semmi köze az "igaz keresztény"-hez. Bocsi az offért.
"Ne szeressétek ezt a világot, sem ami ebben a világban van." - írja a Biblia. Tehát a hívõnek alsóbb rendû céljai lehetnek ezen a világon, de lehetnek. Lehetnek hobbijai, passziói, saját szokásai stb. - de mind összhangban a Bibliával. S mivel a hit cselekedetekbõl áll, a szürke dolgok, kis, erõtlen, tökéletlen jótétemények visznek igazán elõbbre a Biblia szerint.
Kedves nézõink, Savonarolát hallották. [link]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A kérdésre válaszolva, természetesen. Hisz aki szerint Isten teremtette a világot az egyet ért azzal, hogy mindent õ hozott létre és nem pedig az ember találta ki/fel. Szóval a "kutyamenhelyek, nyugdíjas tûzoltó egylet, bélyeggyûjtõk társasága" is Isten fejébõl pattantak ki, így nem hinném, hogy számára bármi is a világon érdektelen lenne, tehát bátran lehet ezekkel is foglalatoskodni. "De mivel mindenki ateistának születik, engem az érdekel, meddig tart az egyes ember "lényege", ès hol kezdõdik az, ami átformálja a gondolatait, ami egyébként más lenne, ha nem lenne vallásos." Nem igazán értem, mire akarsz itt kilyukadni. Az, hogy minden ember ateistának születik, nem jelent semmit. A leves is vízbõl van, mégsincs köze a levesnek a vízhez. Ennyi erõvel az ember analfabétának születik, s mindemellett járni sem tud és akkor mi van? Ha nem tudja az elsõ pillanattól akkor már felesleges megimrni is? Miért kellene már az elsõ percben mindent tudnia az embernek? Nem az a lényeg mikortól vagy minek a hatására lesz valaki hívõ, hanem, hogy miért oly vonzó vagy épp logikus sok ember számára az, hogy nem vagyunk egyedül és az élet nem csak röpke 70 év. Ezt nem kell tanítani senkinek, midenki érzi és tudja csak épp nincs tisztában vele. Inkább arra kellene választ találni, hogy miért fél, retteg mindenki az elmúlástól? Miért olyan nagy dolog az, ha korábban úgysem léteztünk és most is csak látogatóba jöttünk? Szerintem azért, mert legbelül tudjuk, hogy a halál után nem szûnünk/szûnhetünk meg létezni, ennek ellnére mégis ezt sulykolják belénk az életünk elsõ pillanatától az utolsóig. És ez elbizonytalanít, megrémít bennünket. Egy nem várt eredmény mindenkit elbizonytalanítana. De ha szertnéd válaszolok a második kérdésedre is: Az ember szerintem már gyermekkorában találkozik vallási képekkel, mint pl angyal, ördög. Ha máshol nem, akkor mesékben. Aztán késõbb mikor érettebb lesz megismerkedik alap dolgokkal a vallásokkal kapcsolatban, úgy mint túlvikág, lélek vagy szellem. A többi te is tudod. Viszont én úgy veszem észre, te azt szeretnéd megérteni milyen indíttatásból fordul az ember a vallások felé. Szeretnél egy olyan világban élni ahol nincsenek vallások, mert szerinted ezek egyenértékûek a mítoszokkal, legendákkal, vagy mende-mondákkal. Tegyük fel, hogy mindenki elfelejt mindent amit a vallásokkal kacsolatban tudni vél. Szerintem nem sok idõ kellene ahhoz, hogy ismét felüsse a fejét a világban. Az embereknek rengeteg kérdése lenne ismét melyeket nem lehet megmagyarázni máshogy csakis a túlvilág létezésével. Gondolok itt azokra akik a klinikai halál után visszahozva, új élményekkel gazdagodtak odaátról. A meditáció során szerzett új tapasztalatokról, nem tudom nmennyire vagy jártas az orvoslásban, de az Ayahuasca tea igencsak komoly transzcendens élményekkel gazdagíthat bárkit. Igaz is, ha már ilyen szkeptikus vagy, akkor a helyedben bevállalnék egy ilyen Ayahuasca élményt, ha úgyis annyira meg szeretnéd ismerni azt az élményt amit másoktól csak visszahallasz, de sosem éltél át :) A kérdések nem maguktól jönnek, nem az emberek találták ki az élményeket, hogy aztán válaszokat gyártsanak hozzájuk. Mi ebben a logika. Ha átélsz valamit és nem érted megpróbálsz választ találni rá. A tudomány pedig korántsem elég fejlett ahhoz, hogy mindenre tudja a választ. Nekem ez a véleményem.
Szomorú ilyet olvasni, egy magát kereszténynek vallótól.... Jézus nem ezt tanította, hogy mindenki éljen úgy ahogy a legjobbnak látja. Hanem azt, hogy ha megmaradtok a szavamban akkor valóban a követõim és a Barátaim vagytok. Tehát úgy kell élni, hogy méltóak legyünk arra a szóra, hogy keresztények, vagy is Jézus követõi vagyunk S miránk mondják hogy nem tiszteljük Jézust, meg félre tesszük, és erre jön egy "keresztény" és teljsen Jézus tanítása ellen beszél.
Miért ne lehetnének egy hívõnek céljai? Nem csak hogy lehetnének, kell is hogy legyenek. Céltalanul nem, lehet értelmes életet folytatni. Jó ha az embernek vannak rövid távú és hosszú távú tervei, céljai. HA kitûztünk egy adott célt, akkor el tudunk indulni a megvalósítás felé vezetõ úton. Ha nincs célunk, akkor legfeljebb a mának, a jelennek élünk. A Biblia szerint érték a munka és érték a pihenés is. VAn aktív pihenés is, amikor az ember kikapcsolódik. Ilyenkor tud idõt szakítani pl. a hobbijára. Pihenés nélkül olyanok lennénk, mint a robotok. Szóval kellenek a célok..
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A kérdezõnek: "Nem kötekedni akarok, de a keresztényi értékrend nem azonos annak a társadalomnak az értékrendjével, amelyben él és amelynek összértékeit használja." - Ez igaz, ám nem kell a társadalom értékrendjét használni. Ez a szabadság, ami elméletileg adott a mai világban. "Nekem ez megmagyarázhatatlan, fõleg, hogy érvek helyett egy hívõ Biblia idézetekkel válaszol. Biztos, hogy etikailag el kell különölni?" - A Biblia példákat ad, hogy bizonyos helyzetekben, hogyan kell cselekedni. Ám a lényege a szeretet. Vagyis egy keresztény etikája megegyezhet egy más vallásban hivõével, vagy egy ateistáéval. Vagyis azt mondom, hogy a Bibliával nem érvelni kell, hanem példát mutatni. "Több a Biblia, mint a közgondolkodás?" - A baj, hogy a közgondolkodás sokszor nem azon alapszik, hogy mi a helyes. "De mivel mindenki ateistának születik, engem az érdekel, meddig tart az egyes ember "lényege", ès hol kezdõdik az, ami átformálja a gondolatait, ami egyébként más lenne, ha nem lenne vallásos." - Nekem személy szerint nem a hit formálta át a gondolataim, hanem a Biblia példák. Szóval olyan, mint mikor egy komoly etikai, erkölcsi és eletmódfilozófiai könyv elolvasása után rájössz, hogy pár helyzetben mik a helyes döntések. A nehézség, hogy ezek a példák nem szó szerintiek. Így az értelmezésük elég nehéz. Nekem szerencsém volt, hogy bölcs emberek magyarázták a jelentését. # 13 "Hiszen az agyunk sokkal többre képes, mint 70-80 év használatára. S ez csak az egy a sok közül ami magyarázat arra, hogy nem magunktól jöttünk létre. A teremtés Tervezõért kiált." - Amennyiben ezzel arra gondolsz, hogy Isten tudta, hogy az ember ilyenné fog fejlõdni az evolúció során, akkor egyetértek, de úgy hogy az egész univerzumot alkotta Isten és tudta mi fog kifejlõdni az idõk során. Hogy miért mondom ezt? Mert az Ószövetséget sem kell szó szerint venni. Szerintem a tudomány és a hit nincs ellentmondásban.
A kérdező hozzászólása: Zöldet minden kedves hozzászólónao. :-)Nem kötekedni akarok, de a keresztényi értékrend nem azonos annak a társadalomnak az értékrendjével, amelyben él és amelynek összértékeit használja. Nekem ez megmagyarázhatatlan, fõleg, hogy érvek helyett egy hívõ Biblia idézetekkel válaszol. Biztos, hogy etikailag el kell különölni? Több a Biblia, mint a közgondolkodás?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Nahát kedves Filoszmen gratulálok szívembõl :) Hogy miként jöttél rá erre nem tudom, de ügyes, roppant ügyes.... Nos egy valódi igaz keresztény, mivel nem része a világnak, igazából csak egyetlen célja van, ebben a világi társadalomba. A biblia nem véletlen mondja Isten népérõl, vagy tagjairól, hogy idegenek és vándorok ebben a világban és ezért igazából ne is akar "berendezkedni" ide, mert ahogy írja: "semmit sem hoztunk a világba, ki sem vihetünk semmit" Hiszen az életünket kapjuk zsákmányul akkor és nem a luxus cikkeket vagy vagyonunkat amit felhalmoztunk Persze ez nem jelenti azt, hogy egy keresztény lenézi az általad említett embereket, mindenkinek egyéni joga az életével azt tenni amit akar. A kutya menhelyek pedig nem rossz feladat, hiszen azok is Isten teremtményei, és a szívem szakad meg, ha azt látom, hogy némely ember milyen aljasul vissza él egy alacsonyabb rendû gyengeségeivel.Magam is tartok kutyát, és ha milliomos lennék, igen sok kutyát vagy állatot befogadnék, ha azt látnám, hogy valahol rossz életük van. a bélyeggyûjtés, pedig lehet egy hobbi, ha nem csinál belõle bálványt, bár ezeknek nem sok hasznát veszi Isten azon a napján, és az idejét más Isteni feladatokkal tölthette volna, az ember társai érdekében. most ennyi jutott eszembe.
Sajnálom, hogy nem értünk eget, Isten nem az evolúciót használta, hanem maga hozta minden egyes életet a neme szerint létre, bele kódolva a Dns-be a szerepét is minden egyes sejtnek, abba viszont egyet értek, hogy a teremtõ nincs ellene a tudománynak, amíg az érdekeit és az egészséges fejlõdést támogatja
Hello! Hogy a kérdésre válaszoljak, igen, egy hivõnek lehet életcélja egy tökéletlen társadalomban, mert maga a hívõ is tökéletlen. '"Mindenhatói" szempontból kevésbé fontos törekvés' - Ezt nem tudom mi alapján mondod, de szerintem az olyan dolgok, amivel örömöt okozol egy másik lénynek vagy segítesz neki, az Istennek is tetszõ dolog. Akár ember, akár állat az az élõlény. Persze, kivétel, ha az adott dologgal sok más élõlénynek meg fájdalmat, kárt okozol. De ehhez nem kell hivõnek lenni. A "kutyamenhelyek, nyugdíjas tûzoltó egylet, bélyeggyûjtõk társasága" pont ilyenek, amik jó dolgok. Az igazán jó keresztény nem nézhet le másokat, nem ítélkezhet, mert az is bûn. Persze mivel tökéletlen minden ember, ezért sokszor ítélkezünk, de törekedni kell az ellenkezõjére. És amint, gyerekként tanították nekünk, mindig magunkkal kell foglalkozni, vagyis csak magunk felett ítélkezzünk.
A kérdező hozzászólása: Kedves 10#-es! Egyetértünk. De mivel mindenki ateistának születik, engem az érdekel, meddig tart az egyes ember "lényege", ès hol kezdõdik az, ami átformálja a gondolatait, ami egyébként más lenne, ha nem lenne vallásos.
Szerintem lehet. Az en celom, hogy a legjobb tudasom szerint , szeretnem szolgalni Istent, es minnel tobbett tanulni tole, rola. De sajnos most meg egy tokeletlen vilagban elunk. 1, kereszteny=azt mondja de nem teszi.Ebbol sok van. 2, kereszteny=mondja is es teszi is.Ebbol keves.
Utolsó, hol tökéletes a jelenlegi társadalom? Ha az lenne, nem lennének problémák. Lehet a Rózsadombról nem látszik, de itt elég komoly bajok vannak a társadalomban.
Nem ide tartozik, de egy kérdés: Miért van az, hogy minden második hívõ ember azzal érvel, hogy "valódi igaz keresztény"? Itt is meg lehet figyelni, hogy keresztények vitatkoznak egymással, hogy ki igazi és ki nem igazi keresztény. Számomra nagyon szórakoztató ezeket olvasni :D
A kérdező hozzászólása: Minden élõlény a Földön, a flóra és fauna 99, 9 %-a már évmilliókkal ezelõtt kihalt. Ez bizonyított tény, persze lehet hinni, hogy ez nem igaz. Ezt hívják szellemi szabadságnak, de attól az még nem úgy lesz. E tények mind a Teremtés értelmét, mind tényét cáfolják. Egy könyvre hivatkozni a valóság ellenèben botorság, mégha vannak benne tényszerû leírások, együttélési tanácsok is. Ilyen alapon Platón ideatana is igaz, hiszen bizonyítottan egykor élt emberek beszélgetnek a dialógusokban. Tehát van kikhez kötni egy elméletet, vagyis igaz. Így érvel egy vallásos a Bibliával.
Bocsánat, de ennek a kérdésnek nincs értelme. Annak sokkal több értelme lenne, hogy van-e életcélja egy tökéletes társadalomban, nem?

kérdésre adott válaszok
Ateista papok? Gyûha :D Na mondj párat. Az evolúció pedig nem egy tudományos elmélet, hanem egy tudományos tény. Az "elmélet" szó nem a hétköznapi értelemben vett "elképzelés" szinonímája, hanem a legmagasabb fokú tudományos bizonyosság. Tehát az evolóciónak nem lehet vallása, ahogy az elekromos áram létezésének sincs vallása. Ha mást állítana a tudomány (biztosan nem fogja ezt "hírtelen" megtenni), akkor nem nyílna ki a bicska, ahogy eddig sem nyílt ki, hiszen a darwinizmus eredeti formájában már rég nem érvényes, sokat változott és fejlõdött.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Rivulets --- A természet Erõit a Föld nagy Energiáira értettem. A Nap hatására, a Föld életre-kelésekor születtek a Földben a két nagy Energia-- az egyik a Fekete energia a másik a Fehér energia. az egyik a Föld anyagában áramlik és sugároz ki, a másik a Föld Magjában van és onnan áramlik ki a Sarkon és áramlik vissza a másik Sarkon. Nem voltam mindig olyan gigantikusak mint korunkban hanem elõször kisebbek voltak és a Fehér közelebb volt a felszínhez. A kettõjük egymást lapozó, keresztezõ mozgása és sugárzása (elektro-mágneses rezgõköre) alkotta a Tér-feszültséget a felszínen, bontotta meg a szervetlen anyagot és alkotta meg a nagy-IDÕT. A Teremtõ aktusa Ennek a két Energiának nem valamiféle vallásos misztikum hanem a földi természet alkotta elektro-mágneses-kémiai reakció volt. az már egy más lapra tartozik hogy miképp váltak lépésrõl lépésre tudatossá, egyre tökéletesebb alkotó energiákká. De ha az emberi tudatosságot nézzük akkor talán értjetõ hogy miképp-- az orvostudomány még ma is azt gondolja, hogy az agyban születik kizárólag a gondolat. Holott van egy energia szálrendszer a testeben és a felszínén amely megfelel a filozófus alkotta lélek fogalomnak, és azon születik az érzelmi feszültséggel együtt a gondolat. Ez nem képes vissza agy nélkül emlékezni, se fantáziálni. Az agy csak memória, amely rendszerezi az átélt dolgokat, mint memóriát és az életet vezérlõ egység.Ez nem képes gondolkodni! De csak a kettõ együtt képes alkotni fantáziát illetve múltra emlékezést vagy elõre tekintést a jövõre. Az Alzheimer- kor esetében azért nem képes emlékezni a beteg. mert a memóriát hordozó idegsejtek elgyengülnek energetikailag és pusztulnak. A testben levõ lélek energiának szüksége van a képi memóriára. Ha viszont azt mondja valaki a beteg szülõnek elé állva nézz rám, én vagyok a fiad, akkor felismeri a lélek mert a gondolatok a látott arcra, újra elõtérbe kerülnek-- de ha elnéz oldalra akkor a kép nélkül ismét elfelejti ki beszél hozzá. Az energiák részecskéi képesek információt felvenni és ha egy energia zárt, mert önmagához tár vissza (lásd a magnetoszféra energiáját, visszatér vissza-zár a Magba) akkor az információt megõrizni de kisugározni is képes. Amely a teremtõ aktus esetén anyagot bontott, alakított új anyagot állított elõ lépésrõl- lépésre, tervezés nélkül csak módosításokkal. Ahogy egy mûvész alkot egy remekmûvet. Aztán ahogy nagyobbakká lettek eltávolodott a Fehér energia a felszíntõl és vége lett az újabb alkotásnak. Ma már csak fölénk hajol védõn, és visszasugárzása élteti az életet.
A kérdező hozzászólása: Kedves 22-es! Ezt már én sem értem, pedig az egyetemen logikát, hermeneutikát, vallásfilozófiát..is tanultam, de amit írtál, azt nem tudom èrtelmezni. :-)
És hát a meggyõzõdésük sértéséért sokkal többen lázadnak fel, mint az anyagi szegénységükért.
16-os, pedig de :) De ezt nem kell nekem bizonygatnom. Én megtapasztaltam, hogy a Biblia igaz, és Isten szava. Te is megtapasztalhatod, ha nyitott szívvel olvasod. Isten ki fogja jelenteni magát neked, ha igazán keresed õt. "Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!" Ézsaiás 55:6
Egy Isten, aki szeret téged, szeretete végtelen... ennek ellenére tesz rá nagy ívben, milyen ember voltál életedben, mennyi áldozatot vállaltál másokért, mennyi jót adtál a világnak: nyomorúságosan megbüntet pusztán azért, mert használni merészelted a (tõle kapott) józan eszedet? Az ateizmus célja, hogy például erre és még számtalan fogcsikorgató ellentmondásra felhívja a figyelmet. Ha Isten létezik is, szinte biztosan nem úgy, ahogyan a mai vallások lefestik.
Persze hogy létezhet más elmélet amirõl még nem tudunk, de ez minden tudományos tényre igaz. Egy tudományos tény nem attól tény, mert bebizonyították hogy 100%-osan igaz, hanem mert jelen állás szerint nem lehet cáfolni.
És a természetet ki alkotta mami? Ha magától lett, akkor nem kell hozzá isten. Vagy amit te annak hívsz, az nem Isten. Ismerd be, hogy ateista vagy, vagy az ezotéria a mûfajod.
...hát hogyne!...például elég szembeötlõ az hogy választhatsz!!...te döntheted el a magad számára, hogy hiszed-e azt hogy van fölöttünk hatalom, avagy azt gondolod, hogy te maga vagy önmagad istene...ez a váalsztás, döntés fog elkísérni a tõlvilágra, és a valasztásod alapján megítéltetik majd a te lelked...mert te döntesz róla, hát igyekezz helyesen dönteni! :)
A kérdező hozzászólása: Azokat nem kedveltem. De Platón, Arisztotelész, Heidegger...hmmm. Szép napot😌
A kérdező hozzászólása: Bocs, de nem hiszek ezekben a mesékben!
A kérdező hozzászólása: " A mackó anyám ", mondta Topi a Breki és a többiekben...
tudod kérdezõ Platón, Arisztotelész, Heidegger..csak filózók voltak, de nem tudósok és nem 21 századi szóforgatók.
Akkor édes fiam maradj a vallásos filozófiáknál az sokkal szebb mese.
xeina 17 -- "Sátán egyik eszköze, hiszen õ a hazugság atyja." Ez a sátán akármi a vallások kitalációja. Csak Teremtõ szellemmel bíró Energiák léteznek, és egyik se jó vagy épp rossz. Hatalmas Természeti Erõi a Földnek. Óvják az életet messzirõl és nem ártalmasak. az egyik fölénk hajol védõn, sugárzása élteti az életet, a másik a talpunk alatt a föld anyagában áramlik és onnan sugároz ki és tart a föld közelben bennünket. Felesleges a Sátáni marhasággal riogatni bárkit is mert ez hazugság! az ember lehet jó vagy épp gazember, de a természet erõi törvény szerint valók, nem jók se nem rosszak olyanok amilyenné a természet alkotta õket!
Az emberek különbözõek, de attól még nem kell ellenségnek lenni. Ateista és hívõ is lehetnek barátok, úgyse lehet tudni, hogy kinek van igaza valójában. Mindez meggyõzõdés, hit, nem biztos tudás. Abban nem vagyok most biztos, hogy az ateista az istent aktívan tagadó, vagy csak nem hívõ.
14-es: és minek alapján kellene elhinnünk azt, amit mondasz? Az, hogy te így gondolod, eléggé bizonytalan alap, mert más meg másképp gondolja. Javaslom, hogy kezdd el olvasni a Bibliát, és akkor megismerheted az igazságot. Ez egy biztos alap, mert Isten üzenetét tartalmazza a számodra emberi bölcselkedések helyett.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); szervusz. Látom ma belehúztál azokba a kérdésekbe ami esetleg Sátán eszközeként szolgál a világban Mint mindennek nyilván ennek is meg van a "maga" célja a kérdésre pedig Te magad is kitalálhattad volna a választ, hiszen ha az egyik üti a másikat, akkor az nem lehet "baráti" viszonyban egymással. De hogy tisztábban lásd a helyzetet, Sátán nem csak az ateizmus "magvát" hintette el a földön, hanem sok minden ami az Õ érdekeit szolgálja. s ezek a vallásokat is magukban foglalják. Ha már Isten imádatát nem tudta megakadályozni, akkor létre hozott olyan "vallásokat", amik nem az eredeti Isten akaratán alapuló Tanítás, és imádat legyen. ezért szoktuk mondani hogy Sátán mint e világ Istene 3 fõ "pillérrel" "vezeti" félre az embereket. Politika, kereskedelem, és a vallások.
Igazad van kérdezõ, nem leértékelés célzattal írtam a filózók" megjegyzést. Valóban nagyon sok fogalmat alkottak és sok mindennek az alapfogalmát meghatározták. De egyik se foglakozott a sátánnal. igaz Arisztotelész foglakozott a létezéssel õ határozta meg elsõként a lélek fogalmat úgy hogy az-az élet energia, amely élõvé teszi. ateizmusról az Õ korunkban szintén nem igen beszélhetünk hisz akkor is hittek egy életet teremtõ szellemvilágban, ha nem is a zsidóban vagy késõbbi a kereszténységben.
Jaaaj... bocsánat elfelejtettem. Tényleg van az ateistáknak egyháza: [link] Áldassék a Szent Repülõ Spagettiszörny!
Egyértelmûen a Sátán akarja ilyen módon átvenni a hatalmat! Sajnos a Sátán ebben az esetben nem más, mint a józan ész, amit üldöz az egyház, de szorgalmas ájtatoskodással el tudod terelni a figyelmedet és megálljt parancsolhatsz a józan ész elõrenyomulásának, ilymódon élhetsz tovább boldog tudatlanságban.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); tudod filoszmen nincs sátán- természeti erõk vannak és a Föld részei- lehet -írom csak feltételezhetõ, - hogy az idõk folyamán valakinek megjelenítették magukat részletként kisebb alakzatban-- ha így történt akkor vagy állat vagy emberi fazont utánozva-- annak okaként -ez feltételezés-alkotta az ember az isten, angyalok, sátán fogalmakat, mint szellemvilágot. Ahogy itt nem azonos dologban hiszünk, épp így különbözik a hite az egész emberiségnek.- amelyet mindig az egyes ember beállítottsága. illetve az a társadalom határoz meg amiben él. A vallásokat a hitvilágokat tehát maga az ember a társadalom alkotta. Hasonlóképp a tagadását is mind ezeknek. de a tagadás is, az emberi tudatban keletkezik és maga a társadalmi élet ezt meg is határozza. Olyasmi ez, mint a forradalom eszméjében hinni vagy azt tagadni.- Tehát emberi alkotások az ideológiák és annak szereplõi is!
19/ ha valakit sátánnak lehet tekinteni az sajnos maga az ember válhat azzá! De a Teremtõk nem. A sátánt a vallások találták ki hogy az embereket ijesztgessék és hogy legyen okuk, elvenni valakinek a vagyonát és máglyára hurcolni.
Bocsi filoszmen nem vagyok vallásos, gondolom nem is az én véleményemre vagy kíváncsi, de azért válaszolok. Célja természetesen nincs. Célja max. olyan esetben lehet, ha egy mozgalmat építenek rá, mint pl. amilyen Amerikában a David Silverman vezette American Atheists szervezet. Én is kérdeznék tõled valamit. Miért tetted fel ezt a kérdést? Milyen válaszokat vársz?
direkt külön írok Heideggerrõl, mivel az õ véleménye szerint, --mert szerintem Õ és társa Wittgenstein- a filozófiát, mintegy intellektuális betegségnek tartotta. a logikai pozitivizmus, az egydimenziós" filozófia híve volt amely nem ismeri el az autonóm individuum fogalmát, nem szól szabadságról és emberi értékekrõl-- szóval az elméleteibõl mintegy kizárja a világnézeti kérdéseket. az õ korában már a polgári filozófiák kerülnek elõtérbe pl az "ipari társadalom" vagy a "fogyasztói társadalom" filozófiája. De mind ehhez semmi köze a vallásoknak a vagy sátánizmus kitalációjához.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ...kedves kérdezõ!...ha téged is Isten tanított volna, . az emberi tudományok helyett (de inkább mellett :) )inkább KRISZTUST, az ÉLÕT, az ÉLÕ ISTENT ismerted volna meg, akkor értenéd...ám ami késik, nem múlik... a vallásfilozófia, és hermenautika arra jók valóban, hogy azt a rövid életidõt elvegyék az emberektõl (éppen hogy a sátán a fogságban tudja tartani a lelket), mert hogy KRISZTUS által szabaddá válik, VALÓSÁGGAL szabaddá (minden téveseszmétõl, hamisságtól, hazugságtól, amelyet a sátáni szellemiség terjeszt, és amivel rabságban is tudja tartani azokat, akik nem ismerik (MÉG!!!) föl!...ám ne hagyd abba az IGAZSÁG utáni kutakodást, és akkor ISTEN valószínû megajándékoz majd KRISZTUS megismerésével, KEGYELEMBÕL!! ...mert Jézus nem azért jött, hogy elveszejtse az embert, hanem azért hogy szabadságot szerezzen neki, és ÉLVÉN ÉLJEN..:) ...ám a vallások és "-izmusok" ezt nem engedik meg, igyekeznek az embert lelkét és tudatát rabságban tartani...ám mind megfizetnek... Lásd a köv. IGE-t "Lk 11, 52 Jaj néktek törvénytudók! mert elvettétek a tudománynak kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és a kik be akartak menni, azokat meggátoltátok." ...és ami még ezzel kapcsolatosan Írva vagyon: "Mt 23, 15 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek õt, kétszerte inkább magatoknál. 9. Mt 23, 31 Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, a kik megölték a prófétákat." "Lk 11, 46 Õ pedig monda: Jaj néktek is törvénytudók! mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy ujjotokkal sem illetitek azokat a terheket." "Lk 20, 46 Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és szeretik a piaczokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az elsõ ûlést, és a lakomákon a fõhelyeket;" "Csel 20, 30 Sõt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják." "Rm 12, 2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata." ...szóval ezek az IGE-k arról szólanak akik hirdetik az igazságot (egyházak, izmusok, filozófusok, emberi elgondolások ISTENRÕL stb....)amelyet nem képesek megismerni, mert a sátáni szellemiség (amelyen földi gondolkodást kell érteni, földies tudatot)nem engedi...ezek ama börtönnek, fogságnak rácsai, korlátai, amelyekben a lelkek sínylõdnek, és tulaajdon szabad döntésük folytán nyerhetik csak el a szabadságukat KRISZTUS által, KRISZTUSBAN..mert ez a börtön nyitva van, csak nem veszik észre (a "parasztvakítás" miatt)...:(
A kérdező hozzászólása: tudod kedves 31-es, az antik filozófiák, maga a tudomány. Számos filozófiai, logikai alaptétel minden tudományok alapja, pl. logika, szillogizmusok, a retorika a jogtudományok alapja, Arisztotelész határozta meg a tudományok területeit, Õ volt az elsõ, aki osztályozta a növényeket, állatokat, megalapozta a biológiát. Heidegger matematikus is volt, egzisztencialista filozófus, megalapozta a hermeneutikát. Ezek után mit jelent az, " hogy csak filózók..." voltak?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Elképzelhetõ, hogy egyes vallásos emberek az ateizmust, mint ideológiát a sátán eszközének tartják... De ez nem bizonyíték arra, hogy a vallásos hiteknek is igazuk lenne Isten tekintetében, hogy AZ aminek Õk gondolják, hogy egy szeretetreméltó szellemi lény. Ha tagadja valaki Isten létét, mert ugye eddig nem lett igazolva a létezése, ha állítja valaki a létezését, teljesen lényegtelen, mert Istent ahogy az ember elnevezte a Teremtõ ERÕKET egyáltalán nem érdekli, hogy mit hisz róla az ember- Számukra csak az a fontos, hogy a holttá vált testbõl, megtérjen hozzá a tiszta, becsületes és szellemében, tudásában is fejlõdött lélek. Nincs elszámoltatás, nem lesz ítélet hozatal, mert aki emberhez élethez méltatlan életet élt, az el se jut az isteni Teremtõig, mert az odavezetõ út alatt, amely valóban maga a pokol, már elpusztul, megsemmisül. Aki viszont eljut a Föld szívébe annak a lelke halhatatlanná válik, mert életét az ember becsülettel Emberként élte végig! szóval teljesen lényegtelen mit és hogyan hisz az ember élete folyamán, egy a lényeg becsültessen élje végig azt az idõt amely számára megadatott, de úgy hogy másokat is engedjen az Isten által nyújtott, élethez nélkülözhetetlen ASZTALHOZ, nem pedig önzõ güzü vagy épp csaló hazug módon--- szóval felesleges állandóan imádkozni, álszent módon térdepelni, mert a KUTYA SE hallgatja meg, hiába gyón meg valaki kismilliószor, a bûnei a lelkérõl soha nem törlõdik le! Csak önmaga megkönnyebbülését érheti el mind azzal, de a megsemmisülésre ítélte továbbra is a saját lelkét, a halhatatlanság elérésére, már méltatlan életével
Az ateizmus nem vallás, hanem az Istenben való hit hiánya. Arról az ateisták nem tehetnek, hogy vannak papjaik. Az evolúció is egy tudományos elmélet, ettõl függetlenül létezik az evolúció vallás is. Ami azért annyira nem feltûnõ, mert nagyjából megegyezik a tudományos nézettel. De ha hirtelen mást állítana a tudomány (ami nem valószínû), akkor kinyílna a bicska... Bár jellemzõbb az elmélet ismeret nélküli imádata. (ami jobb esetben még nem tesz vallásosá, csak a tudományban való xy oldalú bizalmat tükrözi) Sokkal valszínûbb, hogy Sátán a "keresztény" nézeteket fordítja ki, mert nagyobb kárt lehet tenni úgy, ha azt hiszed magadról, hogy jó vagy, pedig nem, mintha semmiben sem hinnél.
xeniah- a biblia nem Isten üzenete, hanem a régen élt emberek fantáziája, vagy megérzése de csodálatos látomások" megtapasztalásai is- s azoknak elmesélése, értelmezése.
A kérdező hozzászólása: Heideggernek semmi köze Wittgensteinhez. Heidegger : fenomenológia, hermeneutika, egzisztencializmus. Wittgenstein : logikai pozitivizmus, nyelvi analízis. Ez két külön világ. Mindkettõ ateista, de más irányból, más miatt.
18-as! ...mielõtt végletes kijelentéseket teszel, mármint arról, hogy a sátán kitaláció-pedig csakis te nem jutottál el addig sem, hogy megtudd, ki, vagy mi is Valójában- próbáld meg kideríteni...:)
20-as! ...sátánná az ember nem válhat, legfeljebb ördöggé(sátánfattyává), mert a sátán szellem, méghozzá a bukást okozó szellem, ezért a bukott emberbõl lesz az ördög...:) ...ezt nem a vallások találták ki, legfelejebb eltorzították az igazságot, (mert nem értették, és még sem értik :()hanem az összes õsi "bölcsességben", tanításokban megjelenik, csak más szavakkal, ám a jelentésük ugyanaz : az EGY Igazságának elcsavarodása, ahogyan a kígyó tekereg a fán :) ...méghozzá a vertikálisnak a horizontálisra csavarása...varrj hát rá gombot, ha értelemmel bírsz...és nem csak hiszed azt magadról, hanem VALÓSÁGOS az, és nem illúzió csupán...
dexter: Engedd meg, hogy korrigáljalak, bár alapvetõen egyetértek azzal amit írsz. Az evolúció egy elmélet, és ahogy helyesen írod, megalapozott elmélet, ugyanakkor nem bizonyosság abban az értelemben, hogy bár megmagyarázza a fajok eredetét, létezhet ezen kívül más elmélet is amirõl még nem tudunk, és ugyanilyen jó (az viszont biztos, hogy a teremtésnél jobb magyarázat az evolúció). Abban meg teljesen igazad van, hogy ha valaki bármilyen tudományos fogalomról azt bírja mondani hogy "hisz" ill. "nem hisz" benne, az pont a tudományos részét nem érti a dolognak.
Kábé ugyanaz a célja, mint a hamis vallásoknak, azaz eltávolítani téged attól, hogy megismerd az egyetlen igaz élõ Istent. És igen, a Sátán egyik eszköze, hiszen õ a hazugság atyja. Neki tökmindegy, hogy másban hiszel, vagy nem hiszel semmiben, a lényeg az számára, hogy az igazságot ne ismerd meg. Isten létezik és megismerheted, csak keresd Õt ott, ahol kijelentette magát: a Bibliában.

kérdésre adott válaszok
Méltányolom a Pápa kijelentését, Nem is ülhetne Jézus trónján, mert ott csak Jézus ülhet és ül is. Más részt pedig errõl már volt egyszer egy kérdés, és ott több vallás felekezetekhez tartozó emberek is elmondták, hogy a szikla sosem volt Péter, mert a szikla amire az egyház épül az Jézus, Õ az alapszegletkõ akit meg is vetettek és megöltek. Jézusra épül a kereszténység, nem Péterre. De hát ezt is több mint 100 éve mondjuk is, de hiába, egyszer, csak rá döbbennek.... Hogy kit szolgál a Pápa, az jó kérdés. A választ pedig mindenki tudja aki ismeri a Bibliát.
Valóban nem a kereszténységben, hanem csak a katolikus vallásban alap. Egyébként azt is mondta Jézus, hogy Péter az õ kõsziklája akire az egyházát építi, tehát nem értem mi a gondod. Ha Péter nem tagadja meg akkor Jézust, õt is megölték volna és nem építhette volna rá az egyházat. Mindennek megvolt a maga oka és Jézus tudta elõre.
Egy ex-katolikus: Péter esendõ ember, természetesen bûnt követett el. Az egyház azóta is ilyen esendõ és bûnök, tévedések sorát követi el :D Tehát a Szentatyának minden joga megvan Szent Péter trónusán trónolni :D
Péter megbánta a megtagadást, benne van a Bibliában. Egy nemkatolikus
Ez csak a katolikusoknál alap hittétel, nem a kereszténységben. A katolicizmus nem egyenlõ a kereszténységgel, ezt sokan rosszul tudják. Hogy a szobor és Mária imádók, akik teljes mértékben ellentmondanak a Bibliának, a kitalált dolgokat preferálva, melyik oldalon állnak, azt csak Isten tudja.
Késõbb viszont, amikor Nero pribékjei õt is keresztre feszítették, nem volt hajlandó ismét megtagadni Krisztust, holott azelõtt egy egyszerû szolgálólány elõtt megtette.
Nem, Péter nem volt soha Jézus ellen. Azért tagadta meg Jézust 3-szor, mert Jézust üldözték, õ pedig félt (gondolom). Ezt késõbb megbánta. Egy szintén nem katolikus
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Péter háromszori tagadása mellett ismerni kellene azt a "sztorit" is, amikor Jézus feltámadása után háromszor kérdezi meg Pétertõl, hogy "Szeretsz engem?, õ pedig háromszor megfelel neki azzal, hogy "Szeretlek", Jézus pedig rábízza, hogy legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat.Nos, ez egyféle feloldozás Jézus részérõl Péter felé.És Péternek az elsõ keresztényüldözés alatt lett volna lehetõsége megszökni.A Via Appia-n szembe jött vele egy keresztet hordozó alak.Felismerte a görnyedt alakban Mesterét.Megkérdezte tõle, hogy "Hová mész, Uram?", mire Jézus azt felelte neki, hogy megyek Rómába, hogy újra keresztre feszítsenek." Péter ekkor megértette, hogy nem térhet ki a sorsa elõl.Ezért visszament a városba, és vállalta a kereszthalált. Péternek nyilatkoztatta ki egyedül a Szentlélek, hogy azt mondja Jézusnak, pontosabban(Péter)értésére juttassa, hogy "Te vagy a Messiás!" Ugyanakkor a farizeusokat és az írástudókat is csak "viperák fajzatjainak" nevezi, Pétert pedig, mikor megjövendöli szenvedését, és az nyugtatni akarja, egyenesen sátánnak nevezi, és felszólítja, hogy távozzon tõle. De "Te Péter vagy, azaz kõszikla, és én erre a sziklára építem az egyházamat." Ezek alapján szerintem le lehet vonni a következtetéseket, hogy a pápa kinek az oldalán áll, vagyis inkább kinek a trónján foglal helyet.

Mi a " transzcendens " gondolat ( ok ) a Bibliában, ha csupán emberi vágyak és félelmek leírása csupán?

Történeti elemekkel erősíteni az elképzeltet, nem puszta színjáték, átverés?
gyakorikerdesek.hu
kérdésre adott válaszok
Aki olvassa annak Katarzisa lesz. Ezen felül megtanít a kritikus gondolkodásra.
A biblia több célt szolgált és szolgál ma is. a valamikori írástudatlan tömeget ennek tartalmával kívánták tanítani. Ma arra szolgál hogy ismét elsötétítsék az elmét. De a múltban és a jelenben is arra szolgál hogy segítse az államhatalmat és a papoknak egzisztenciát, hatalomra való befolyást nyerhessenek vele.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Szervusz. Már maga az a tény, hogy a Bibliát 40 ember írta különbözõ korban és háttérrel, 1600 éven keresztül, és ezek az emberek nem is találkoztak egymással, és még is egy témát taglal, és a történések kidomborodnak hogy megvalósuljon egy akarat. Emberileg lehetetlen Történeti elemek: Már az elsõ oldalain kirajzolódik egy ígéret, amit Ádám és Éva idejében megírattak, pedig az író, Mózes, jóval késõbb született, még is a szüleitõl és azok is a szüleiktõl... hallották, hogy van az embereknek egy reménysége, hogy megszabadulunk a halál fogságából, mert az nem volt betervezve. Ezeket próféciáknak nevezzük, és minden úgy történt ahogy elhatároztatott, Ezt egy ember, de még száz millió ember sem tudná befolyásolni, hogy idõben és megfelelõ helyen megtörténjen. S lám a kellõ idõben és helyen megszületett a megváltó, különleges körülmények között, hogy az embereknek reményt adjon. S a mai napig is minden úgy történik ahogy meg lett írva az utolsó napokra vonatkozóan. S ezt néhány ember aki ebben hisz nem tudná megvalósítani, fõleg hogy az emberiség 3/4- része homlok egyenest más felé gondolkodik, mint a Teremtõ. Vegyük Bábel tornyának esetét. Jehovának szándéka, hogy az emberek betöltsék a földet, de az akkor és ott élõ emberek, ellenkezõleg akartak tenni. Egy helyen lenni s nem szét szóródni. Ezért egy magas építményt akartak építeni, hogy ott maradjanak. Nos ez meg lett hiúsítva, azzal, hogy az embereknek az egy nyelvezetébõl többet "csinált" a teremtõ, hogy ne értsék meg egymást, Így akkor is az lett amit Õ mondott, s nem az emberek terve valósult meg. Vagy Jerikó falainak leomlása, ami állítólag emberileg harc nélkül is nehéz lett volna. S mivel az akkori kor emberét, "butának" tartották, ugyan honnan tudták, hogy mit kell ehhez tenni? Nos Isteni utasításra, 7. napon keresztül minden nap egyszer körbe kellett az Izraelitáknak járni a falat, s közben fújni a kürtöket. A hetedik nap 7x kellett körbe járni és kürtöt fújni, é a végén egy egységes emberi csata kiáltásban kitörni. s ezen történés után a falak el kezdtek ledõlni, inden erõfeszítés nélkül... S ezek csak néhány események a bibliából, amit ember nem befolyásolhatott.
A Biblia fõként arra szolgál, hogy rémülettel töltse el a híveket. Aki nem engedelmeskedik a papoknak, az pokolra kerül és örök kárhozat lesz a büntetése.
Transzcendenciát az olvasó ad a Bibliának, azáltal, hogy elhiszi az abban leírtakat, azaz hogy hite van. Csodák, istenek más könyvekben is vannak, de annak, aki nem más vallást, hanem ezt tartja az Igaznak, annak az a transzcendens. Ennyi. Lehet azt mondani, hogy a vallás a félelmek, nehézségek, méltánytalanságok miatt jöttek létre. De akkor ennyi erõvel a vallásosok is mondhatják, hogy az ateisták azért nem ismerik el Isten létét, mert így nyugodtan tehetnek bûnt, hedonisták lehetnek. Mindkettõ megközelítés leegyszerûsítõ és - szerintem - egy kicsit lenézõ is a másik oldallal szemben.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Filoszmen-- a bibliát emberek írták olyan emberek elmesélései alapján, akik vagy kitaláltak ezt-azt vagy olyan emberek elmesélése nyomán is, akik valóban megtapasztaltak olyan, a valóságban nem látható létezéseket, amelyek megértéséhez, már el kell szakadni a valóságtól gondolatilag és egy elméleti síkon, megérzéseik alapján kell értelmezni-- ezt nevezik transzcendens gondolkodásnak. Felül emelkedni gondolatilag a kézzelfogható valóság fölé. A probléma csak ott van, hogy a régen élt emberek még nagyon keveset tudtak és értettek meg azokból a fizikai erõkbõl, mint az energiák is, e miatt félre értelmezték misztikumokat gyártottak és természet feletti alakokat alkottak õk maguk-- ilyenek az angyalok vagy ördög vagy szellemvilág menny és a pokol meséje. Amit sajnos manapság ismét elõvettek, felelevenítettek és hintik nálunk is, mint értelmetlen babonaságot. Sajnos átverés, a maga nemében a tömegemberek visszalökése tudatilag és érzelmileg a sötét középkorba. Ma már az emberi tudás képessé vált ahhoz, hogy helyesen értelmezze a körülötte levõ világ természeti törvényeit, és erõit, tehát teljesen felesleges volt elõvenni ismét a vallási meséket és félelmet ültetni ismét az emberi tudatba ahhoz hogy megváltozzon erkölcsileg. Erkölcsi nevelésnek akkor van értelme, ha maga a társadalom messzemenõkig igazságos és biztosítja minden polgárának a tisztes emberi életet.- munka kell, meleg lakás és kenyér, akkor az ember képes becsületes maradni és ehhez nincs szükség misztikumokkal félelemben tartani az embereket. Maga a társadalmi morál, a szükség teremti meg a bûnöket elkövetõ, lelkiismeretlen embereket.Mert az élet elsõ törvénye, hogy ÉLNI KELL és ez ad okot arra hogy megszerezze azt amit nélkülöz-- amit aztán mások szükség nélkül is kopíroznak törvénytelenül élet ellenesen.